Offentlige bygg i MøreRoyal – helsebygg, omsorgsboliger og sykehjem

Velger du som entreprenør MøreRoyal, velger du fleksibilitet. Med variasjon i design, profil, dimensjon, farge og leggeretning, kan produktene nemlig være aktuelle for de fleste prosjekter, og royalimpregnerte materialer er derfor benyttet på en rekke offentlige bygg. Å bygge i tre er spesielt populært når det skal bygges nytt innen helse og omsorg, og det er flere årsaker til det. Blant annet trekkes de helse- og miljømessige aspektene frem som særlig viktige for offentlige bygg av denne typen. Se et lite utvalg av offentlige bygg i MøreRoyal her:

1. Lyngheia bufellesskap

Lyngheia - Foto: Ole Harald Dale - bygg.no
Foto: Ole Harald Dale – bygg.no

Lyngheia bufellesskap er et nytt omsorgsbygg i Blombakkane i Straume. Det er byggmester Hitland som har vært totalentreprenør for prosjektet i regi Fjell kommune, et prosjekt som består av totalt 6 leiligheter for beboere med nedsatt funksjonsevne. Hver enkelt leilighet er på ca. 60 kvadratmeter, hvor beboerne kan nyte egentid i de praktiske og moderne leilighetene, og samtidig være en del av det gode, trygge fellesskapet i det døgnbemannede bofellesskapet Lyngheia.

Byggherre: Fjell kommune
Totalentreprenør: Byggmester Hitland
Arkitekt: Asplan Viak

Talgø MøreTre AS har levert royalbehandlet kledning i fargen RB.10 brun til Lyngheia bufellesskap.

Les mer om Lyngheia bufellesskap her

2. Øverhagaen bo,- helse og velferdssenter

Øverhagaen Foto: Ren Røros Frontal
Foto: Ren Røros Frontal

17. september 2020 var det duket for åpning av første byggetrinn av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter i Røros kommune, en åpning som også markerte en ny tid og historisk satsing innen omsorgstjenesten. Det nye helsebygget er bygd for dagens behov, men samtidig planlagt og prosjektert for å løse kommunens behov for helse- og velferdstjenester også i fremtiden.

Byggherre: Røros kommune
Byggherrerådgiver: Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Totalentreprenør: Ruta Entreprenør AS
Arkitekt: Kvadrat Arkitekter

Talgø MøreTre AS har levert royalbehandlet kledning til Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.

Les mer om Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter her

3. Alta omsorgssenter

Alta Omsorgssenter
Foto: Ørjan Bertelsen

Alta kommune står bak storsatsingen Alta omsorgssenter, som ved ferdigstillelse i februar 2021 vil bestå av totalt fem bygg i massivtre. Byggene vil samlet inneholde hele 60 moderne omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser. Totalentreprenør for prosjektet har vært PEAB Bjørn Bygg, som med dette har fullført sitt første massivtreprosjekt, og det er prosjekt av formidable dimensjoner. Alta omsorgssenter utgjør en bygningsmasse på ca. 25.000 kvadratmeter, og har en samlet investeringskostnad på nærmere 1 mrd.

Byggherre: Alta kommune
Byggherrerådgiver: Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Totalentreprenør: PEAB Bjørn Bygg
Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter

Talgø MøreTre AS har levert kledning i fargen RY.20 oker til Alta omsorgssenter.

Les mer om Alta omsorgssenter her

Alta omsorgssenter kåret til årets helsebygg 2021
Les mer hos Norsk Byggebransje

Se andre referanseprosjekter i MøreRoyal

Inspirasjoner