PROSJEKT: Alta omsorgssenter

Alta Omsorgssenter åpner ikke offisielt før i februar 2021, men er allerede i prøvedrift, og over de kommende månedene vil beboere gradvis flytte inn og ta bygget i bruk. Prosjektet består av totalt fem bygg i massivtre, som samlet huser 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser i en bygningsmasse på 25.000 kvadratmeter. Byggherre er Alta kommune som har fått med seg PEAB som totalentreprenør på storsatsingen, med en samlet investeringskostnad på nærmere 1 mrd.

Alta Omsorgssenter
Alta Omsorgssenter
Alta Omsorgssenter

Om prosjektet

Nye Alta omsorgssenter er et resultat av et stadig økende behov for kapasitet på sykehjems- og omsorgsplasser i Alta kommune. I den forbindelse så kommunen samtidig en mulighet for å skape mer rasjonell og effektiv drift av helsesektoren, og to mindre sykehjem som ble bygd på 50- og 60-tallet ble samtidig lagt ned. Erstatningen er et topp moderne omsorgssenter med både omsorgsboliger og sykehjemsplasser for langtids- og korttidspasienter.

Prosjektet består av fem bygg i massivtre, og er regnet som Nord-Norges største massivtreprosjekt, og det første massivtreprosjektet for den lokale totalentreprenøren PEAB Bjørn Bygg.

Prosjektet krevde blant annet følgende:

 • 4000 kubikkmeter massivtre
 • 5200 massivtreelementer
 • 88 trailere med massivtreelementer

Det er Stein Halvorsen Arkitekter som har tegnet det nye omsorgssenteret, og siden bygget er stort har de lagt stor vekt på å nedskalere volumene fra institusjon til bolig. De ulike bygningene er lagt opp med innendørs forbindelse, slik at bygget fortsatt er praktisk og funksjonelt driftsmessig. Samtidig sørger oppdelingen i mindre enheter for at boenhetene føles mer hjemlige.

I forbindelse med byggingen har det vært ønskelig å redusere bygningens CO2-fotavtrykk, noe som har vært mulig gjennom utstrakt bruk av tre, både i form av massivtrekonstruksjoner, trekledning og finérplater. Utvendig er det delvis brukt royalimpregnerte materialer fra MøreRoyal, som både er miljøvennlige, vedlikeholdsvennlige og har lang levetid.

Alta omsorgssenter kåret til årets helsebygg 2021
Les mer hos Norsk Byggebransje

Dette inneholder de 5 byggene i Alta omsorgssenter:

 • 60 heldøgns bemannede omsorgsboliger (6 for yngre brukere)
 • 108 sykehjemsplasser (72 langtidsplasser / 36 kortidssplasser)
 • Administrasjon
 • Allrom med resepsjon
 • Kafé/kantine
 • Storkjøkken
 • Dagsenter for eldre
 • Helsestasjon for eldre
 • Legekontor for sykehjemsleger
 • Rehabiliteringsavdeling
 • Base for hjemmetjenesten
 • Legesenter
 • Velværeavdeling med frisør, fotterapeut etc.
 • Parkering
 • Tekniske funksjoner

Alle byggene er forbundet med hverandre, og har adkomst fra bakkeplan via egne innganger. Omsorgssenteret er også tilknyttet Klinikk Alta.

Prosjektet ble påbegynt i januar 2018 og ferdigstilt i september 2020, med en total byggetid på 32 måneder.

 • Les mer om Alta omsorgssenter hos bygg.no
 • Les mer om Alta omsorgssenter hos Peab

Talgø MøreTre AS har levert royalbehandlet kledning til Alta omsorgssenter.

INFORMASJON – Alta omsorgssenter

Kategori: Offentlig bygg – omsorgsboliger og sykehjem
Adresse: Alta sentrum
Byggherre: Alta kommune
Entreprenør: PEAB
Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter
MøreRoyal: Kledning
Farge: RY.20 oker
Ferdigstilt 2020

Andre offentlige bygg i MøreRoyal

Kilder: bygg.no / peab.no
Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen – Bertelsen Foto

Inspirasjoner