Talgø-konsernet

Talgøs hovedkontor

I naturskjønne omgivelser i bygda Todalen på Nordmøre ligger Talgøs hovedkontor, i lokaler som opprinnelig ble brukt til møbelproduksjon. I 1. etasje finner du i dag produksjonslokalene til Talgø Bygg, som leverer elementer til både proff- og privatmarkedet. I 2. etasje sitter konsernets administrasjon, med en rekke funksjoner innen ledelse, økonomi, HR, HMS, miljø, IT, salg, marked og kundeservice.

Besøksadresse:
Todalsvegen 1357, 6645 Todalen
Finn på kart

Talgø showroom – Gammelfabrikken

Lengst inne i Todalen finner du «Gammelfabrikken», hvor industrieventyret Talgø hadde sin spede start helt tilbake i 1899. Den historiske fabrikkbygningen benyttes i dag som showroom for flere selskaper i konsernet, og til små og store arrangement.

Besøksadresse:
Storfossen, 6645 Todalen
Finn på kart

Gammelfabrikken

Talgøs produksjonsselskap –

Talgø MøreTre AS

Talgø-konsernets kjernevirksomhet er produksjon av MøreRoyal, royalimpregnert trelast til proff- og privatmarkedet. Selve produksjonen utføres av Talgø MøreTre, i produksjonslokaler ved Surnadalsøra i Surnadal kommune, med sterk lokal tilhørighet og lang historie. Selve anlegget ble overtatt av Talgø i 1997.

Besøksadresse:
Trelastvegen 18, 6652 Surnadal
Finn på kart

Talgøs elementfabrikk – Talgø Bygg AS

Talgø Bygg har lang erfaring med prosjektering og produksjon av element til støyskjerm, fasade, landbruksbygg, redskapshus, hus, hytter og større prosjekt. Selskapet disponerer moderne produksjonslokaler på 12.000 m².

Talgøs entreprenører – Talgø Tradbo AS, Talgø Agrobygg AS og Einar Mork Snekkerverksted AS

Talgø har aksjemajoritet i byggefirmaene Talgø Tradbo (Tingvoll), Talgø Agrobygg (Bindal) og Einar Mork Snekkerverksted (Averøy), som alle utfører byggetjenester både internt i konsernet og for eksterne kunder.

Talgøs byggevarebutikker

Talgø eier totalt tre byggevarebutikker i Byggmakker-kjeden, Byggmakker Tredal i Sunndal kommune, Byggmakker Bytås i Tingvoll kommune og Byggmakker Surnadal i Surnadal kommune, samt én butikk i Bygger’n-kjeden, Bygger’n Bindalsbygg i Bindal kommune på Helgeland. I tillegg eier konsernet et hagesenter, Hageland Surnadal.

Melby Snekkerverksted

Talgø har aksjemajoritet i Melby Snekkerverksted, en tradisjonsrik familiebedrift som ble stiftet i 1952, lokalisert på Eide i Hustadvika kommune. Melby er kjent som en kvalitetsleverandør av trapper, hvor godt håndverk og solid fagkompetanse alltid har stått i sentrum.

Melby Snekkerverksted

Todalshytta

Talgø har en 40% eierandel i Todalshytta AS, driftsselskapet til Todalshytta i Todalen. Todalshytta er en flott hytte fra engelsktida på Nordmøre, og har høy historisk verdi. Hytta ligger plassert et steinkast fra elva Toåa, og har en flott utsikt over bygda og fjorden.
Foto: Eline Karlsdatter Fladseth

VÅR HISTORIE

Nordmøre Aktiemøbelfabrikk

Det som i dag er Talgø-konsernet så dagens lys som Nordmøre Aktiemøbelfabrikk i Todalen på Nordmøre, grunnlagt av ekteparet Thore og Thora Talgø så tidlig som i 1899. Med de mulighetene man fikk med oppdemming og utnyttelse av Storfossen, et kraftfullt stykke elv i nær tilknytning til det opprinnelige fabrikklokalet, fikk man en modernisert og effektiv vareproduksjon på et svært tidlig stadium.

Med innovasjon som bærebjelke

Som en av de første kvinnene i Norge i en slik posisjon, ble det Thora Talgøs oppgave å lede selskapet på egen hånd fra 1913, da Thore Talgø døde som følge av lungebetennelse i ung alder. I 1932 overtok hennes sønn Erling spakene, før lederjobben gikk til hans sønn Finn i 1960. Både Erling og Finn gjorde betydelige investeringer og utviklet selskapet gjennom stadige utbygginger, kontinuerlig modernisering og tøff ekspansjon til nye markeder.

Dagens ledelse i Talgø-konsernet

På 1980-tallet kom dagens konsernsjef Terje Talgø inn i driften, før han etter hvert tok over den daglige ledelsen. Terje er 4. generasjon Talgø som leder familiebedriften, og både tre av hans søsken, samt Terjes sønn, Erling, er i dag sentrale i Talgø-konsernet.

Fra møbelproduksjon til royalimpregnert trelast

Perioden fra midten av 80-tallet til tidlig 2000-tall ble en tidsperiode med stor aktivitet og store omveltninger for Talgø-konsernet. Først gjennom en eventyrlig opptur med furumøbler og en rekke nye fabrikker i konsern-porteføljen, og siden en brutal bråstopp da furua plutselig ble betraktet som fullstendig umoderne i starten av det nye årtusenet.

Selv om de økonomiske utsiktene var på et labert nivå, hadde ikke viljen til fortsatt konserndrift forsvunnet på Nordmøre, og i 2002 ble det satset på nytt med ny giv og ny strategi.

Kjærlighet til tre i generasjoner

Gjennom innovativ tilnærming til utvikling og produksjon, kjærlighet til lokale naturressurser, energisk entreprenørskap, samt en ukuelig optimisme, har Talgø vært en lokal og nasjonal drivkraft til verdiskapning og sysselsetting i flere generasjoner. Konsernet er fremdeles i Talgø-familiens eie og under deres ledelse, godt over hundre og tjue år etter forfedrenes oppstart.

Talgø i dag

Talgøs hovedprodukt er trelast og merkevaren MøreRoyal, samt produksjon og virksomhet som kan avledes fra kjerneproduktet. Med hovedvekt på kledning og terrasse leveres det i dag trelast for ca. 580 MNOK årlig til byggevarebutikker og bygg- og anleggsbransje. Talgø har samlet ca. 240 ansatte, og hadde i 2021 en samlet omsetning i konsernet på ca. 928 MNOK.
Tall pr. 2021

OFFENTLIGE RAPPORTER

På denne siden vil Talgø-konsernet publisere offentlige rapporter tilknyttet vår virksomhet.

Åpenhetsloven

Talgø-konsernet stiller i dag krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Vi gjennomfører løpende kartlegginger og vurderinger av vår verdikjede som skal sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i åpenhetsloven.

Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil bli publisert senest 1. juli hvert år.

Aktsomhetsvurdering 2023

Rapporten finner du her:

Rapporten gjelder alle virksomheter i Talgø-konsernet. For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med post@talgo.no

Kort om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

(kilde: www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

Morten Aune, Sindre Humberset, Andreas Simensen, Håvard Heggset og Håvard Gjeldnes

Meget beståtte fagprøver på Talgø MøreTre