PROSJEKT: Lyngheia bufellesskap

Lyngheia bufellesskap ble ferdigstilt i 2019, og består av et bygg med 6 leiligheter for beboere med nedsatt funksjonsevne. Bygget er tegnet av Asplan Viak, med Byggmester Hitland som utførende totalentreprenør for byggherre Fjell kommune.

Lyngheia - Foto: Ole Harald Dale - bygg.no
Foto: Ole Harald Dale – bygg.no

Om prosjektet

Lyngheia bufellesskap finner du i Blombakkane i Straume. Her er det oppført et nytt omsorgsbygg over to etasjer, med totalt 6 leiligheter i hovedetasjen. På de totalt 944 m2 BRA er det også lagt inn en rekke fellesfunksjoner.

Hver enkelt leilighet er på ca. 60 kvadratmeter, med egne terrasser eller balkonger. Her kan beboerne nyte egentid i de praktiske og moderne leilighetene, og samtidig være en del av det gode, trygge fellesskapet i det døgnbemannede bofellesskapet Lyngheia. Til daglig jobber beboerne ved Straume arbeids- og aktivitetssenter, ikke langt unna.

Fjell kommune har vært byggherre, med Byggmester Hitland som totalentreprenør for prosjektet som har hatt en kostnadsramme på 42 millioner kroner. Utvendig er bygget kledd med royalimpregnert kledning av typen MøreRoyal, dobbelfals tett 19×148 mm. i fargen brun.

Prosjektet ble påbegynt i mai 2018 og stod ferdig i mai 2019, etter ett års aktiv byggetid.

Les mer om Lyngheia bufellesskap hos bygg.no

Les mer om Lyngheia bufellesskap hos Byggmester Hitland

Talgø MøreTre AS har levert kledning i fargen RB.10 brun til Lyngheia bufellesskap.

INFORMASJON – Lyngheia bufellesskap

Kategori: Offentlig bygg – bofellesskap
Adresse: Blombakkane, Fjell kommune
Byggherre: Fjell kommune
Entreprenør: Byggmester Hitland
Arkitekt: Asplan Viak
MøreRoyal: Kledning
Profil/Dimensjon: 19×148 Dobbelfals tett
Farge: RB.10 brun
Ferdigstilt 2019

Andre offentlige bygg i MøreRoyal

Kilder: bygg.no