PROSJEKT: Øverhagaen bo,- helse og velferdssenter

Første byggetrinn av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter i Røros kommune ble offisielt åpnet 17. september 2020, og markerte med det en endring og historisk satsing innen omsorgstjenesten. Det nye omsorgsbygget er bygd med et fremtidsrettet fokus, og tilrettelagt både for dagens og fremtidens behov.

Øverhagaen Foto: Ren Røros Frontal
Foto: Ren Røros Frontal
Øverhagaen Foto: Ren Røros Frontal
Foto: Ren Røros Frontal

Om prosjektet

I september 2020 var det duket for fest på Røros, da første byggetrinn av nye Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter endelig ble åpnet. Det var ordfører Isak Veierud Busch som fikk den store æren av å klippe den røde snoren, som markerte en ny tid for kommunen, med et omsorgsbygg som ikke bare tar hensyn til dagens behov, men også behov for fremtiden.

Når begge byggetrinn er fullført vil det nye helsebygget på Røros inneholde 22 sykehjemsplasser og 55 omsorgsboliger med heldøgnspleie, samt administrative funksjoner, servicefunksjoner som kafé og kantine, flerbrukssal, ergoterapi, fysioterapi, frisør, fotpleie, dagsenter, publikumsarealer og et kapell. Bygget vil også bli ny base for hjemmetjenesten.

Røros kommune har vært byggherre for prosjektet, med Prosjektutvikling Midt-Norge AS som byggherrerådgiver. Totalentreprisen har vært utført av Ruta Entreprenør AS, mens Kvadrat Arkitekter har tegnet bygget.
Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter skal være et godt og trygt å bli gammel, og både ansatte og beboere ser nå med spenning frem mot fullføringen av byggetrinn 2.

Prosjektet ble påbegynt i september 2019 og første byggetrinn stod ferdig september 2020.

Les mer om åpningen av bygget hos Røros kommune

Les mer om prosjektet hos Kvadrat Arkitekter

Talgø MøreTre AS har levert royalbehandlet kledning til Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.

INFORMASJON – Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Kategori: Offentlig bygg – helsebygg
Adresse: Røros
Byggherre: Røros kommune
Entreprenør: Ruta Entreprenør AS
Arkitekt: KVADRAT Arkitekter AS
MøreRoyal: Kledning
Dimensjon/Profil: 19×98 DF tett / 45×70 DF spesial (brukt stående)
Farge: RB.10 brun
Ferdigstilt 2020 (byggetrinn 1)

Andre offentlige bygg i MøreRoyal

Kilder: roros.kommune.no / produktfakta.no

Inspirasjoner