7 gode grunner til å BREEAM-sertifisere et bygg

Det er viktig å ta miljøarbeidet på ramme alvor. Bærekraftige løsninger er nemlig avgjørende for å få til et grønt skifte, ikke minst hos «klimaverstingen» bygg og anlegg. Skal du i gang med et byggeprosjekt anbefaler vi deg å se nærmere på hva som må til for å oppnå en BREEAM-sertifisering av bygget. Det er nemlig mange grunner til å dokumentere hvilke tiltak man har gjennomført for å sikre et «grønnere» bygg. Vi gir deg et lite innblikk i 7 av disse:

Foto: Christian Aarhus - bygg.no
Foto: Christian Aarhus – bygg.no

1. Systematisk arbeid med bærekraft

BREEAM sørger for at bærekraft blir en ledesnor i hele byggeprosessen, fra planleggingsfasen til bygget er ferdig og klart for overlevering. Både prosessen og endelig kvalitet på selve bygget har betydning for hvilken karakter man oppnår ved ferdigstillelse; “pass”, “good”, “very good”, “excellent” eller “outstanding”. Det endelige miljøsertifikatet blir uansett et synlig bevis på at din bedrift er med på det grønne skiftet.

Les også: Hva er BREEAM?

2. Optimalisere drift og vedlikehold

Et bærekraftig bygg skal også være bærekraftig med tanke på forvaltning, drift og vedlikehold, og det stilles derfor strenge krav til løsningene som velges. Målet er at det skal velges gjennomtenkte, sikre og kvalitetsmessig gode løsninger som varer lenge. I Norge utgjør for eksempel oppvarming en svært stor del av energiforbruket i et bygg, og energieffektiviserende tiltak kan alene gi store besparelser.

3. Trygge bygg

Miljøsertifiseringer som BREEAM stiller også krav til eksempelvis inneklima, lys, giftfrie materialer og andre helsefremmende tiltak, og gir samlet sett et langt tryggere bygg. Bygg hvor HMS får spille en fremtredende rolle bidrar samtidig til bedre trivsel, mer tilfredse ansatte og god helse. Bra for den ansatte – og bra for arbeidsgiver.

4. Beste praksis

Velger du å BREEAM-sertifisere et bygg er kriteriene stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Ved å ta utgangspunkt i BREEAM-kriteriene vil bygget automatisk følge god eller beste praksis når det kommer til bærekraftig design og innkjøp.

5. Liten eller ingen ekstra kostnad

Et motargument mot å miljøsertifisere et bygg har tradisjonelt vært at dette medfører økte kostnader, noe som ikke nødvendigvis medfører riktighet. Nyere forskning1 viser nemlig at bærekraftige alternativer innebærer liten eller ingen ekstra investeringskostnader. I de tilfeller hvor det påløper ekstra kostnader blir dette vanligvis utlignet av lavere driftskostnader og en total besparelse over byggets levetid.

6. Økt lønnsomhet

BREEAM-sertifiserte bygg holder høy kvalitet, og har effektive løsninger som sikrer rasjonell drift og vedlikehold. Det gjør at byggene også fremstår som mer attraktive, rent kommersielt, og flere undersøkelser*2 tyder på at denne typen sertifiseringer kan gi økt avkastning for investorer, gjennom økte leieinntekter og høyere salgspriser. Kombinerer du dette med at miljøsertifiserte bygg er mer attraktive i utleiemarkedet*3, og at bankene gir gunstigere vilkår ved finansiering av grønne bygg*4, begynner regnestykket å se riktig så bra ut.

7. Økt troverdighet i miljøarbeidet

Både verdenssamfunnet og innbyggerne i Norge er nå klare på en ting, det er på tide å la miljøarbeidet bli noe mer enn et skrivebordsdokument. Grønnvasking er med andre ord en saga blott, og alle som skal i gang med rehabilitering eller nybygg bør derfor ha miljøsertifisering som første punkt på agendaen. Ved å BREEAM-sertifisere et bygg viser din bedrift at den er i stand til å ta de nødvendige grep for å omsette ideer om miljø og bærekraft til praktisk handling.

Er din bedrift klar til å gå foran med et godt eksempel?

Les mer om BREEAM-sertifisering hos Grønn Byggallianse her

MøreRoyal og BREEAM-sertifisering

En BREEAM-sertifisering gjelder for en bygning som helhet, og ikke for enkeltstående produkter eller materialer. Bruk av MøreRoyal på et bygg bidrar likevel til å oppnå god score i et prosjekt som skal BREEAM-sertifiseres, da vi kan dokumentere MøreRoyal sin miljøprestasjon, med god score på klima- og miljøegenskaper. MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg. Produktet blir produsert av nordisk bærekraftig skog, selve produksjonsprosessen har lite utslipp, produktet har egenskaper som gir lang levetid og har ingen farlig avfall eller forurensing ut i naturen. Dette er parameter som gjør MøreRoyal til er et miljøvennlig og trygt valg både i dag og for fremtiden.

Les også: MøreRoyal og miljø

Last ned:

Kilder:
1 Rapporter fra Maastricht-universitetet og Schneider Electric (se http://www.breeam.org/page.jsp?id=224).
2 Delivering sustainable buildings: Savings and payback (FB 63), Yetunde Abdul and Richard Quartermaine, Published IHS, August 2014
3 https://union.no/analyse/fagartikler/er-leietakerne-opptatt-av-miljo
4 https://byggtjeneste.no/bankene-krever-gronne-bygg/
Grønn Byggallianse // byggalliansen.no

Inspirasjoner