Hva er BREEAM?

Bygg- og anleggsbransjen har avgjørende betydning, dersom vi skal nå Norges bærekrafts- og klimamål, og jobben med å utvikle bygg for den sirkulære og bærekraftige fremtiden starter allerede nå. BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og skal bidra til at det bygges flere bærekraftige bygg. Men hva innebærer egentlig BREEAM – og hvordan kan valget av MøreRoyal® hjelpe byggherre på vegen mot en BREEAM-NOR sertifisering?

Hva er BREEAM?

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og BREEAM-NOR er tilpasningen av verktøyet til den norske bygg- og anleggsbransjen. Verktøyet er utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bransjen, og fungerer som en manual som måler et bygg sitt totale miljøprestasjon. Målet er å bidra til et mer bærekraftig fokus og integrere bærekraftig tenking i alle ledd i byggeprosessen. Gjennom et bærekraftig fokus fra design til bygget står klart til overlevering, bygges bærekraftige bygg i praksis.

En sertifisering baserer seg på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier med ulik vekting – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning, samt innovasjon. Bygget gis poeng for hvert av områdene, og sammenlagt gir disse en sertifisering, som utstedes på fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Den endelige klassifiseringen fastsettes av en autorisert BREEAM-revisor. For at et bygg skal bli sertifisert, må det innfri krav utover myndighetenes minimumskrav.

Les mer om hvordan man blir sertifisert i BREEAM-NOR manualen hos Grønn Byggallianse

Pr. i dag er det mer enn 2.000.000 bygninger som er registrert for sertifisering etter BREEAM-standarden på verdensbasis, mens ca. 500.000 bygninger er ferdig sertifisert. Ifølge Grønn Byggallianse er det registrert i overkant av 300 BREEAM-NOR prosjekter i Norge, men verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Hvorfor bør man BREEAM-sertifisere et bygg?

Internasjonale studier viser at sertifiserte bygg har:

  • Høyere markedsverdi
  • Høyere leieinntekter
  • Større belegg
  • Lavere driftskostnader
  • Økt brukertilfredshet
  • Redusert finansiell risiko

Les mer om hvorfor du bør BREEAM-sertifisere et bygg hos Grønn Byggallianse.

MøreRoyal og BREEAM-NOR-sertifisering

En BREEAM-NOR-sertifisering gjelder for en bygning som helhet, og ikke for enkeltstående produkter eller materialer. Bruk av MøreRoyal på et bygg bidrar likevel til å oppnå god score i et prosjekt som skal BREEAM-sertifiseres, da vi kan dokumentere MøreRoyal sin miljøprestasjon, med god score på klima- og miljøegenskaper. MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg. Produktet blir produsert av nordisk bærekraftig skog, selve produksjonsprosessen har lite utslipp, produktet har egenskaper som gir lang levetid og har ingen farlig avfall eller forurensing ut i naturen. Dette er parameter som gjør MøreRoyal til er et miljøvennlig og trygt valg både i dag og for fremtiden.

Last ned vår ECOproduct rapport her:

Last ned vår egendeklarasjon i forbindelse med BREEAM-NOR her

Kilder: byggalliansen.no