EPD – vår miljøprofil, kort oppsummert

Miljøsertifisering er i vinden som aldri før, og er et viktig steg på vegen for å sikre at de valgene som tas av både private og offentlige utbyggere er bærekraftige. Men det er fort gjort å gå seg vill i en jungel av begreper som FSC, PEFC, EPD, ECOproduct, Svane og BREEAM. Her gir vi deg derfor en kort innføring i en av forutsetningene for å bli sertifisert, nemlig EPD.

EPD logo

Våre produkter er miljøsertifiserte fra vugge til grav – fra råvare og hele vegen gjennom produktets livssyklus. Det gjør at du kan være trygg på at MøreRoyal er et godt miljøvalg.

Hva er en EPD?

EPD Norge definerer det slik: «et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.» Det innebærer enkelt forklart at vår EPD er en nøytral beskrivelse av MøreRoyal sin miljøprofil, basert på en standardisert livsløpsanalyse. Siden dette er en standardisert metode kan miljøinformasjon om ulike produkter innen samme kategori enkelt sammenlignes mot hverandre, uavhengig av både region og land. Slik kan du som kunde gjøre betraktninger og beslutninger basert på informasjon fra en nøytral og uavhengig tredjepart.

EPD står for Environmental Product Declaration, og benyttes i både norsk og internasjonal sammenheng.

Du kan lese mer om MøreRoyal og EPD her

Du kan lese mer om EPD hos EPD Norge

Vurdering av miljøprofil

En EPD sier lite om hvor godt et produkt scorer når det kommer til miljø, men danner utgangspunktet for vurderingen når uavhengige aktører skal vurdere en byggevare og hvor bærekraftig den anses å være. ECOproduct er den eneste metoden som vurderer en byggevarens faktiske miljøegenskaper, basert på en tredjeparts miljødeklarasjon (EPD).

Hver enkelt byggevare får en score basert på karakterer under hovedområdene:

  • global oppvarming
  • innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • inneklima
  • ressursbruk

Hvert område gis karakterene godt (grønt), gjennomsnittlig (gult) og dårlig (rødt). ECOproduct dokumenterer byggevarens faktisk og totale miljøbelastning fra vugge til grav, inkludert transport.
ECOproduct bruker anerkjente internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, og har derfor høy kredibilitet.

Du kan lese mer om MøreRoyal og ECOproduct her

Du kan lese MøreRoyals ECOproduct rapport her

Både internasjonale og nasjonale myndigheter har satt seg ambisiøse klimamål. Vil du være med å gjøre en innsats er det ofte ikke så mye som skal til. Start med de enkle, overkommelige grepene, som for eksempel valg av materialer. Du vil snart oppdage at det er langt enklere å være miljøvennlig enn du kanskje fryktet.

Kilder: EPD Norge / Byggtjeneste / Svanemerket