Hva er PEFC-sertifiserte materialer?

PEFC er en internasjonal, non-profit organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogbruk. PEFC-ordningen er verdens største sertifiseringsordning inne skog og tre, og baserer seg på internasjonale, anerkjente standarder. Vi som produsent er sertifisert med tanke på sporbarhet (Chain-of-Custody), noe som innebærer at vi kan dokumentere at vårt råstoff kommer fra bærekraftig skogbruk, og treet kan spores hele vegen fra skogen til forbruker. Vår PEFC-sertifisering er enkelt forklart din trygghet for at vi kjenner tømmerets opprinnelse, og for at våre produkter er produsert av bærekraftig, nordisk skog.

Hvilke krav stilles for at skogbruk anses som bærekraftig?

PEFC standarden inneholder en rekke krav til hvordan man skal hogge og stelle skogen for at dette skal regnes som bærekraftig skogbruk.

I praksis innebærer bærekraftig skogbruk at man:

 • Har en godt oppdatert skogbruksplan og gode planrutiner
 • Har et bevisst forhold til gjennomføring ved hogst og stell av skogen
 • Sikrer at framtidsskogen ivaretas
 • Sikrer at biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse ivaretas

Hvorfor er det viktig å velge produkter fra en PEFC-sertifisert produsent?

Skogen er en av våre viktigste naturressurser, og vi har alle et ansvar for at denne ressursen forvaltes på en bærekraftig måte.

Hva er det som er så bra med skogen?

 • Renser luft og vann
 • Binder karbon og reduserer CO2-nivået i atmosfæren
 • Bidrar med fornybart råstoff
 • Enkelt med gjenvinning og gjenbruk
 • Verdiskapning for samfunnet
 • Gir lokale arbeidsplasser
 • Hjem for planter og dyr
 • Arena for friluftsliv

På grunn av binding og lagring av CO2 ansees tre som et av de mest klimavennlige alternativene når det kommer til valg av materialer. Så lenge skogen forvaltes på en bærekraftig måte som tar vare på økosystemet er det også regnet som en fornybar ressurs, som kan brukes uten at den brukes opp. Men tre som materiale har også en rekke andre fordeler, og når det kommer til naturlige materialer er bygg av tre overlegne når det kommer til helse og miljø.

Visste du at…
skogene i Sverige bruker 30 sekunder på å produsere trærne som skal til for å bygge en boligblokk i massivtre på fem etasjer?

PEFC og BREEAM

PEFC-sertifisert tre er anerkjent som miljøstandard internasjonalt, og brukes derfor i prosjekter over hele verden. Bruk av PEFC-sertifisert tre kan bidra til oppnåelse av «excellent» og «outstanding» i BREEAM-systemet. Miljøsystemer som BREEAM bidrar sammen med privat- og offentlig innkjøpspolitikk til å fremme etterspørselen etter bærekraftig tre. Dette er et viktig signal til skogeiere om at miljøhensyn ved forvaltning av skog blir stadig viktigere. Vil du velge bærekraftig er PEFC-sertifisert tre et naturlig valg.

Se etter dette merket:

pefc logo

Last ned vårt PEFC-sertifikat her

Les mer om MøreRoyal og miljø her

Les mer på PEFC sine hjemmesider

Kilde: PEFC Norge / i TRE