Branntrygg 2.0 – verktøyet for all behandlet kledning av tre

Boligprodusentenes Forening har nå lansert en oppdatert versjon av Branntrygg.no. Webverktøyet brukes for å gjennomføre standardiserte fraviksanalyser for utvendig trekledning – og versjonen anbefales brukt for all trekledning som enten er behandlet eller vil få behov for etterbehandling i ettertid.

Concise kledning MøreRoyal setersvart
MøreRoyal kledning i setersvart. Foto: Nathan Lediard

All kledning i tre får nå samme dokumentasjonskrav

– Den nye versjonen av «Branntrygg» er utvidet til å gjelde alle behandlede trekledninger hvor det ikke kan dokumenteres at trekledningen med nødvendig etterbehandling tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0. Bakgrunnen er at branntester har vist at trekledninger ikke tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0 når de er behandlet med vanlige malings- og beisprodukter som selges i forbrukermarkedet. «Branntrygg» gjelder derfor også for trekledninger som har dokumentert ytelse D-s3,d0 eller bedre ut fra fabrikk, men hvor det ikke kan dokumenteres at denne klassifiseringen opprettholdes med nødvendig etterbehandling, som for eksempel maling og beis.

Spesialrådgiver Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Boligprodusentenes Forening anbefaler at branntrygg.no brukes for alle bygg i brannklasse 1 og 2 med royalbehandlet trekledning eller med annen trekledning (ubehandlet og behandlet) som må etterbehandles med maling, olje eller beis.

Mer informasjon om utvendig trekledning fra Boligprodusentenes Forening

Les hele nyhetssaken om Branntrygg 2.0 hos Boligprodsentenes Forening

Hva er saken om trekledning og brannegenskaper?

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge med tre. Når det sås tvil om brannsikkerhet ved bruk av trekledning er det derfor av avgjørende betydning å innhente ny kunnskap og avklare hva som er fakta. I 2021 fikk Boligprodusentenes Forening og de tre største royalprodusentene i markedet RISE Fire Research i Trondheim til å teste de branntekniske egenskapene ved både ubehandlede, ferdigmalte og royalbehandlede kledninger.

Resultatene viste at trekledning er like trygt å bruke enten den er beiset, malt eller royalbehandlet. Royalimpregnert kledning har brannklasse E. I dag kan royalimpregnert kledning brukes på det meste som bygges i tre, med enkle grep.

Les mer om testingen av royalkledningen vår her

Les hele testrapporten hos RISE Fire Research her

Inspirasjoner