Brann i hulrom bak trekledning – forskningsrapport

RISE Fire Research leverte våren 2021 sin rapport som dokumenterer at brannforløp i behandlede trekledninger forløper likt, uansett om den er beiset, malt eller royalbehandlet. Som en forlengelse av dette arbeidet ble det høsten 2021 utført ytterligere testing for å vurdere hvordan ulike materialvalg og byggemetoder i hulrommet bak trekledningen påvirker brannutvikling og flammespredning.

Concise kledning setersvart
MøreRoyal kledning. Foto: Nathan Lediard / Lediard foto AS

Til sammen 30 forsøk ble utført på brann i hulrom bak trekledninger, med ulike kombinasjoner av type trekledning, type vindsperre og utforming av luftespalten. Forsøkene har omfattet både royalbehandlet og ubehandlet trekledning.

Rapporten slår fast at royalbehandlet kledning ikke har noen påvirkning for hvordan brann i hulrommet sprer seg. Det er av større betydning hvilke valg som blir tatt når det kommer til utforming og materialer bak selve kledningen.

Funnene er presentert i RISE-rapport 2022:05_Versjon 02: «Brann i holrom bak royalbehandla kledning av furu».

Les hele rapporten her

Inspirasjoner