Branntesting av trekledning – forskningsrapport

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge med tre. Når det sås tvil om brannsikkerhet ved bruk av trekledning er det derfor av avgjørende betydning å innhente ny kunnskap og avklare hva som er fakta. På initiativ fra royalprodusentene har uavhengige RISE Fire Research i Trondheim testet de branntekniske egenskapene ved ulikt behandlede trekledninger.

MøreRoyal kledning
MøreRoyal kledning. Foto: Nathan Lediard / Lediard foto AS

Våren 2021 omhandlet forsøkene brannutvikling og flammespredning på utvendig overflate på fasade med trekledning. Dette for å vurdere forskjellene mellom kledning med ulik behandling. Resultatene viser at det ikke er forskjell i branntilløp enten kledningen er beiset, malt eller royalbehandlet.

Funnene er presentert i RISE-rapport 2021:61 «Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledning av tre – Branntesting av trekledning med ulike typer behandling».

Les hele rapporten her

Inspirasjoner