Slik bruker du MøreRoyal kledning

Talgø og de andre royalprodusentene har det siste året gjennomført omfattende tester hos RISE Fire Research. Konklusjonen er klar: trekledning er like trygt å bruke enten den er beiset, malt eller royalbehandlet. MøreRoyal kledning kan du derfor bruke på det meste som bygges i tre.

MøreRoyal kledning i grå
MøreRoyal kledning i grå

Royalimpregnert kledning har brannklasse E og kan i dag brukes på det meste som bygges i tre, med enkle grep.

Slik gjør du det

Utvendig kledning innebærer et lite avvik fra brannkonseptet. Dette kan tas hensyn til i selve prosjekteringen, enten ved:

 1. Å bruke det digitale verktøyet Branntrygg.no. Det er både enkelt, gratis – og tar maks 15 minutter.
 2. Å bruke brannrådgiver.
  Kreves på større utbygginger.

Mer om Branntrygg.no

 • Enkelt, digitalt verktøy for standardisert og forhåndsdokumentert fraviksanalyse.
 • Brukes av den som prosjekterer (sentralt godkjent i tiltaksklasse 1 og 2).

Hvilke bygg omfattes av Branntrygg.no?

 • Frittliggende eneboliger/fritidsboliger med én boenhet
 • Kjedede boliger/fritidsboliger og rekkehus
 • Boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2
 • Kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg, samt barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2

  Fraviksanalysen skal ikke legges ved byggesøknad, og skal kun fremvises ved ev. tilsyn.

Tester sidestiller beiset, malt og royalbehandlet kledning

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge med tre. Når det sås tvil om brannsikkerhet ved bruk av trekledning er det derfor av avgjørende betydning å innhente ny kunnskap og avklare hva som er fakta.

I 2021 fikk royalprodusentene RISE Fire Research i Trondheim til å teste de branntekniske egenskapene ved både ubehandlede, ferdigmalte og royalbehandlede kledninger. Resultatene viser at trekledning er like trygt å bruke enten den er beiset, malt eller royalbehandlet.

Inspirasjoner