Nok en rapport slår fast: Trygt å bruke royalkledning

Det siste året har ulike former for trekledning og brannsikkerhet vært satt under lupen, og omfattende tester underbygger det produsentene hele tiden har hevdet. Trekledning har alltid vært et like trygt og sikkert valg, enten den er beiset, malt eller royalbehandlet. Dette underbygges også i en ny rapport fra det fremste miljøet innen brannforskning i Norge, som denne gang har sett nærmere på brann i luftespalten bak kledningen.

Concise kledning MøreRoyal setersvart
MøreRoyal – Concise kledning i setersvart

Omfattende testing gir trygghet

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge med tre. Når det sås tvil om brannsikkerhet ved bruk av trekledning er det derfor av avgjørende betydning å innhente ny kunnskap og avklare hva som er fakta. I 2021 fikk derfor royalprodusentene RISE Fire Research i Trondheim til å teste de branntekniske egenskapene ved både ubehandlede, ferdigmalte og royalbehandlede kledninger. Resultatene var oppløftende – trekledning er like trygt å bruke enten den er beiset, malt eller royalbehandlet.

Les rapport fra tidligere branntester her

Vil du vite mer om RISE Fire Research?

RISE Fire Research (tidligere SINTEF NBL) er Norges branntekniske kompetansesenter og inngår i ett av verdens største forskningsmiljø innen brann. RISE er internasjonalt anerkjent for sin forskning på brann.

MøreRoyal kledning i grå
Kledning i MøreRoyal

Nye tester av brann i hulrom

I etterkant av de innledende testene har royalprodusentene fått utført nye og supplerende tester ved RISE Fire Research. Siden royalbehandlet kledning er behandlet på alle sider, også inn mot hulrom, har det vært avgjørende å undersøke hvilken betydning dette eventuelt kan ha på et brannforløp. Rapporten som ble offentliggjort denne uken fastslår ettertrykkelig at royalbehandlet kledning også her kan sidestilles med annen trekledning. De nye testene avdekker dessuten at andre forhold ved bygget vil kunne ha langt større betydning for brannsikkerheten.

Les hele rapporten her

Les pressemelding fra Talgø her

Royal – et trygt og sikkert valg

Royalprodusentene har jobbet svært målrettet for å skaffe ny kunnskap og dokumentere sine produkters brannegenskaper. Det er betryggende at alle tester, i en skala aldri tidligere utprøvd i Norge, viser det samme. Det er fortsatt trygt å bygge og bo i hus med trekledning.

MøreRoyal kledning i grå
Kledning i MøreRoyal

Branntrygg.no

Boligprodusentenes forening har utviklet det digitale verktøyet «Branntrygg», der man enkelt kan få en vurdering av om et byggverk har tilfredsstillende nivå av brannsikkerhet. Dette verktøyet skal i dag brukes av prosjekterende når det skal benyttes royalkledning på et bygg i brannklasse 1 og 2. Verktøyet er svært enkelt i bruk og helt gratis.

Les mer på branntrygg.no

Nye regler i sikte?

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har nå bedt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om å vurdere brannkravene til ytterkledning til vegg i byggteknisk forskrift, og svare på om disse er på riktig nivå, eller om det er forsvarlig med endringer. Dette er en utvikling som ønskes velkommen av royalprodusentene. Vi ser frem til et oppdatert, forståelig og brukervennlig regelverk hvor alle trekledninger kan konkurrere på like vilkår i årene som kommer.

Les pressemeldingen fra regjeringen her

Foto: Nathan Lediard / Lediard foto AS

Inspirasjoner