Pressemelding: Royal-saken – Talgø MøreTre saksøker staten

Talgø MøreTre stevner Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). De mener direktoratet urettmessig hevder at produsentene av royalbehandlet trekledning har merket produktene feil.

– Både direktoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hevder at vi har merket royalkledningen feil. Det er feil. Vi har merket den i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelsene. Myndighetenes feilaktige påstander har utløst erstatningskrav mot oss i størrelsesorden mange titalls millioner kroner, sier konsernsjef Terje Talgø.

– Vi skulle gjerne ha løst saken uten å gå til retten, men myndighetene viser ingen vilje til verken å lytte eller komme oss i møte med helhetlige løsninger. De har satt en hel næring i spill. Royalprodusentene, kundene våre, byggmestre og husbyggere, er påført store problemer og kostnader på grunn av denne feiltolkningen av regelverket fra direktoratets side. Nå må det ryddes opp, og vi ser ingen annen utvei enn å ta dette til retten, sier Talgø.

Det var i januar i år at Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) bestemte seg for å komme med en nytolkning av regelverket knyttet til bruk av royalbehandlet kledning på hus. Talgø Møretre stanset salget av royalkledning på dagen og gikk i gang med å undersøke hva som hadde skjedd og hva det betydde.

– Nå har vi brukt det siste halve året på å innhente faglige, og juridiske vurderinger av situasjonen. Vi har samtidig sett på hvordan regelverket tolkes i andre land i EØS-området. Alle funn, tolkninger, og analyser viser at vi har hatt rett hele veien. Vi har merket kledningen vår helt etter boka. Til tross for at vi fortløpende har delt våre funn med både departementet og direktoratet, har vi ikke opplevd at de ønsker å komme frem til en løsning til det beste for alle. De har ikke engang vært villige til å møte oss, sier Talgø.

– Det finnes muligheter for å innføre en overgangsordning frem til et nytt regelverk er på plass. Men da må kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innrømme at Talgø Møretre har fulgt regelverket, og at DiBK gjorde en forhastet vurdering i januar. Så langt har de bare svart oss med generelle fraser. Derfor tar vi saken inn for retten, sier Talgø.

Royalprodusentene i Norge har fått utført et stort antall tester av trekledning ved de fremste brannlaboratoriene i Norden. Nylig kom rapporten fra de siste testene, en såkalt storskalatest som ble utført av de fremste fagfolkene i Norge på området ved RISE Fire Research AS i Trondheim.

– Konklusjonen fra testene viser det samme som vi har hevdet hele tiden. Royalkledning er like trygg som all annen behandlet trekledning. Det er ingen grunn til at vi skal utsettes for det diskriminerende og fordyrende, byråkratiske godkjenningssystemet som myndighetene nå har innført. Royal er trygt, det er et materiale Norge har brukt i nærmere femti år. Det er ønsket, etterspurt og representerer en viktig distriktsnæring. Nå må det ryddes opp en gang for alle, sier Terje Talgø.

For mer informasjon og kommentarer: