Pressemelding: Branneksperter – Royalkledning like trygg som annen trekledning

Noen av Norges fremste eksperter på brannsikkerhet konkluderer tydelig: Royalbehandlet trekledning er like trygg som annen overflatebehandlet trekledning. Talgø MøreTre forventer nå at regjeringen snur og endrer regelverket.

Det er klart etter at det de siste månedene har blitt gjennomført omfattende storskala- og sammenligningstester, som gir helt ny og unik kunnskap.

– Dette er noe vi har sagt helt siden myndighetene kom med sin feilaktige nytolkning av regelverket for snart et halvt år siden. Den usikkerheten som er skapt, har vært helt unødvendig. Nå må denne saken løses, slik at bruk av trekledning, royalbehandlet og behandlet på annen måte, er et like enkelt og selvsagt valg som det har vært før. Slik sikrer vi norsk byggeskikk fremover, sier Terje Talgø, konsernsjef i Talgø.

Royalprodusentene i Norge har levd i usikkerhet i over seks måneder. Det var da Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) bestemte seg for å gjøre noe drastisk og uforutsett. De kom opp med en ny tolkning av regelverket som bare omfattet royalbehandlet trekledning.

– Vi er sikre på at vi har merket våre produkter i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket. Derfor går vi nå til sak mot staten, som har påført oss mange problemer og potensielt stor økonomisk skade ved å hevde at vi har merket feil.

– Den uroen myndigheten har skapt ved sin feiltolkning av reglene, har også skapt usikkerhet rundt royalkledningen og brannsikkerhet. Derfor har vi gjennomført flere storskala- og sammenligningstester. Og den nye testen, en storskalatest gjennomført av noen av de fremste ekspertene vi har, slår fast at vi har hatt rett hele tiden. Royalkledning er like trygg som annen behandlet trekledning nordmenn har på husveggene sine. Statsråd Astrup har selv etterspurt slike tester. Nå har han fått dem, og de kan ikke ignoreres, sier Terje Talgø.

De nye storskalatestene, som er gjort ved RISE Fire Research AS i Trondheim, viser at det er byggenes utforming, og brannens kilde og intensitet som har størst innvirkning på brannsikkerheten. Ikke, som myndighetene har hevdet, overflatebehandlingen.

RISE er Norges branntekniske kompetansesenter og inngår i ett av verdens største forskningsmiljø innen brann. De omfattende testene er de første i sitt slag som er gjort i Norge, og konklusjonen er entydig; royalkledning er like trygt som annen overflatebehandlet trekledning.

RISE peker hovedsakelig på fem punkter for å bygge opp under denne konklusjonen.

  • Det er liten forskjell mellom annen overflatebehandlet trekledning og royalkledning
  • Overflatebehandlingen bidrar lite til frigjøring av brannenergi
  • Det er brannkilden / startbrannen, ikke trekledningen, som har størst betydning for brannforløpet
  • Kledningens behandling har størst innvirkning på varmefluksen* i de 2 første minuttene av brannforløpet, men dette er et for kort tidsrom til at strålingen rekker å antenne annet materiale i en avstand på 2m
  • Fjernes brannkilden, dør brannen/flammen ut av seg selv

– Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har tidligere sagt at royalimpregnert kledning har gode kvaliteter, som passer vårt klima godt, og at produksjon av trekledning er en viktig industri i Norge. Nå ligger alt til rette for at han kan rydde opp i rotet, og endre regelverket, sier Talgø.

Talgø krever at regjeringen snarest må innføre en overgangsordning frem til et nytt regelverk er på plass.

– Testene er tydelige på at de ikke kan fortsette sin urettmessige diskriminering av royalkledningen. Hvis ikke regjeringen får ordnet dette nå, så må de innse at det andre alternativet er å stanse bruk av praktisk talt all trekledning på markedet. Det ville vært dramatisk, ikke bare for produsentene av trekledning, men det ville også vært et angrep på norsk byggeskikk med tradisjoner som strekker seg tusenvis av år bak i tid, sier Talgø. Da snakker vi om å rive kledningen av veggene på 2,2 millioner hus. Alle skjønner at vi verken har tre, snekkere eller penger til å gjøre det, sier Talgø.

* Varmefluks, eller termisk fluks, er mengden varmeenergi overført gjennom en gitt overflate.

For mer informasjon og kommentarer:

Les hele rapporten fra RISE Fire Research her: