Talgø har blitt Miljøfyrtårn

Etter et målrettet og solid miljøarbeid over tid ble Talgø MøreTre AS denne uken tildelt sertifikatet som viser at de offisielt er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Ordfører i Surnadal, Margrethe Svinvik, overleverer det synlige beviset på at Talgø MøreTre AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Fra venstre: Janne Rangnes, Lars Lillegård, Reinhard Wichmann, Margrethe Svinvik, Hallvard Brusethaug og Aleksander Talgø.
Ordfører i Surnadal, Margrethe Svinvik, overleverer det synlige beviset på at Talgø MøreTre AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Fra venstre: Janne Rangnes, Lars Lillegård, Reinhard Wichmann, Margrethe Svinvik, Hallvard Brusethaug og Aleksander Talgø. Foto: Jon Olav Ørsal

– Det er ingen tvil om at miljøarbeidet blir stadig viktigere, uavhengig av hvilken bransje du jobber i.

Hallvard Brusethaug, daglig leder i Talgø MøreTre AS

– Vi opplever at trelastbransjen i aller høyeste grad er opptatt av klima og sirkulærøkonomi, og har derfor jobbet målrettet med miljøsertifisering i mange år allerede. Alle våre royalimpregnerte produkter er miljøsertifisert, og det var naturlig at vi nå tok det neste steget og rettet blikket mot egen organisasjon.

En lærerik prosess

Miljøfyrtårn-ansvarlig i Talgø, Reinhard Wichmann, opplyser at selve sertifiseringsprosessen har vært både nyttig og lærerik for bedriften.

– I Talgø har miljø alltid stått på agendaen. I prosessen med å bli Miljøfyrtårn har vi imidlertid fått strukturert det hele på en langt bedre måte. Vi har også etablert KPI’er og konkrete planer som vil gjøre arbeidet enklere i fortsettelsen. Det er likevel nå den virkelige jobben starter, og vår årlige klima- og miljørapport vil vise oss om pilene fortsetter å peke i riktig retning i årene som kommer.

Bærekraft – et felles ansvar

Foto av Miljøfyrtårn-skilt blant hvite, rosa og gule blomster (utendørs).
Foto: Miljøfyrtårn

– Talgø ønsker å være en fremtidsrettet organisasjon, hvor etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd, påpeker Hallvard Brusethaug. Vi er svært stolte over å være en Miljøfyrtårn-bedrift, og er sikre på at dette også verdsettes av kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Nå er vi klare til å gjøre vår del, nemlig å fortsette jobben med kontinuerlige forbedringer i egen organisasjon, til det beste for miljøet.

Les mer om hvorfor Talgø har valgt å bli sertifisert som Miljøfyrtårn her

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Les mer om Miljøfyrtårn her

Miljøfyrtårn og offentlige innkjøp

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (som EMAS og ISO 14001).

Les mer om EUs anerkjennelse av Miljøfyrtårn her

Kilde: Miljofyrtarn.no

Inspirasjoner