Vi har startet på vegen mot miljøfyrtårn!

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er et grønt veikart utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, for å bidra til grønn omstilling i bygg- og anleggsbransjen. I veikartet inngår 10 strakstiltak, hvor ett av de mest sentrale tiltakene er miljøsertifisering av egen organisasjon. I Talgø har vi jobbet målrettet med miljø over lengre tid, og alle våre MøreRoyal® produkter er sertifisert fra vugge til grav. Nå tar vi det hele ett stort skritt videre, og er allerede godt i gang med jobben for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, både for konsern og for alle tilknyttede selskaper. Det er på tide å #actonclimate.

Miljøfyrtårn

Hvorfor bli et miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er enkelt forklart en sertifiseringsordning på organisasjonsnivå, hvor man tar i bruk verktøy for å jobbe målrettet med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. I Talgø har det vært jobbet bevisst med å forbedre miljøarbeidet innen flere av disse områdene i en årrekke, men ved å ta steget over i et sertifiseringsløp blir arbeidet både mer helhetlig og systematisk på vegen mot en grønnere fremtid.

Å bli et Miljøfyrtårn innebærer en stor forpliktelse fra vår side. Når vi er i mål med sertifiseringen er vi nemlig bare i startgropen med tanke på videre miljøarbeid, og vi forplikter oss til kontinuerlige forbedringer på bakgrunn av en årlig klima- og miljørapport. Det gjør at miljøarbeidet blir noe langt mer enn bare grønnvasking. Akkurat det var avgjørende for oss da vi startet på vegen mot å bli et Miljøfyrtårn.

Einar Talgø, økonomisjef i Talgø

Tall fra 2019 viser at hele 81 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter i stor grad opplever miljøforbedringer, og miljøsertifisering av egen organisasjon vil derfor være et viktig grep på vegen mot å redusere klimagassutslippene og nå FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn er en anerkjent sertifisering

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er tilrettelagt for over 80 bransjer, hvor både ytre og indre miljø settes under lupen. Så snart en bedrift er sertifisert vil en årlig klima- og miljørapport sørge for at ledelsen vil ha vedvarende fokus på miljøarbeidet i egen bedrift.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU, og det er et klart kvalitetsstempel ute i markedet. Vi opplever stadig at kravene skjerpes når det kommer til bærekraft, både i det private næringslivet og ikke minst når det kommer til offentlige anskaffelser, og det skulle bare mangle. Vi har jobbet aktivt med bærekraft i mange år i Talgø, spesielt på produktsiden, og Miljøfyrtårn-sertifiseringen gjør en viktig jobb for oss ved å dokumentere dette arbeidet. Slik blir vi også kvalifisert til å delta i flere anbud. Vi ser samtidig at stadig flere av våre kunder er med på å sette miljø på dagsorden ved å stille krav til oss som leverandør, og det tar vi på alvor. Vi ønsker å være med som pådriver til grønn omstilling i bransjen.

Bjørn Hauglann, divisjonssjef for salg og marked i Talgø

Miljø stadig viktigere hos kundene

I følge Sustainable Brand Index sier nå hele 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, og en måling fra Respons Analyse viser at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter. Det er tall som også bygg- og anleggsbransjen må ta på alvor. De bedriftene som vil være en del av fremtiden må ta viktige grep allerede nå, for å møte forventningene til etikk, ansvarlighet og bærekraft som i stadig sterkere grad gjør seg gjeldende i samfunnet.

Med en Miljøfyrtårn-sertifisering vet man at bedriften man handler fra er sertifisert av en uavhengig tredjepart, og derfor tar miljøarbeidet på alvor i alle deler av virksomheten. Da vil forbrukeren også få økt sin påvirkningskraft og kan sette handling bak ord, ved å gjennomføre de miljøbevisste valgene i hverdagen, enten det er snakk om å putte plasten i riktig avfallsdunk eller velge miljøvennlig kledning til hytta.

Miljøfyrtårn påvirker bedriften internt

En Miljøfyrtårn-sertifisering vil sørge for at Talgø får fornyet innsikt i hvilken effekt miljøarbeidet har i egen bedrift, og om vi iverksetter de riktige tiltakene, slik at vi hele tiden tar viktige steg for å forbedre våre miljøprestasjoner. Siden man re-sertifiseres hvert tredje år vil det aldri bli aktuelt å hvile på laurbærene.

Av resultatene i andre bedrifter ser vi at en slik sertifisering har betydning for de ansatte på mange områder, og det handler ikke bare om å redusere klimagassutslipp. For eksempel kan Miljøfyrtårn aktivt bidra til å redusere sykefravær, ved at rutiner for HMS og arbeidsmiljø gjennomgås grundig, slik at man får bedre struktur og bevissthet rundt viktigheten av dette arbeidet. Samtidig ser vi at miljøarbeidet bidrar til økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement hos ansatte. Det skal vi også jobbe aktivt med i løpet av vår sertifiseringsprosess.

Einar Talgø, økonomisjef i Talgø

Miljøfyrtårn-sertifisering et viktig grep på vegen mot grønn omstilling i bransjen

Selv om myndighetskrav stadig presser frem grep som gjør norske bedrifter mer grønne og miljøbevisste, er det fortsatt mye ansvar som hviler på skuldrene til den enkelte bedrift. For at den grønne omstillingen virkelig skal skyte fart er det derfor av avgjørende betydning at bedriftene ser viktigheten av å være en katalysator for å få fart på en bærekraftig tankegang i bransjen som helhet. I så måte vil en Miljøfyrtårn-sertifisering kunne bidra i et bredere perspektiv.

Å være miljøbevisst må bli en del av alle bedrifters DNA. Mens miljø tidligere var en gimmick for mange, er det nå et tankesett som påvirker hvordan man jobber i det daglige. Vi er overbevist om at vår sertifiseringsprosess vil ta oss nye steg på vegen mot grønn omstilling, og at det vil påvirke vår måte å lede på, våre innkjøpsstrategier, produktutvikling, produktkvalitet og vårt arbeidsmiljø. Den jobben er vi klare for å ta. Bare ved å stå samlet kan vi sørge for at den gamle klimakjempen bygg- og anlegg tar sin del av ansvaret på vegen mot en mer bærekraftig fremtid.

Bjørn Hauglann, divisjonssjef for salg og marked i Talgø

Talgø har som mål å være ferdig sertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av 2021, for alle selskaper.

Les mer om Miljøfyrtårn

Kilder: Byggalliansen.no / Miljøfyrtårn.no
https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/strakstiltak-eiendomssektorens-veikart-frem-mot-2050/