Spesialprosjekt: Klopper av MøreRoyal i Østmarka

MøreRoyal er nok mest kjent som klednings- og terrassematerialer – men visste du at det også er mulig å skape MøreRoyal-effekten på spesialprosjekter til utradisjonell bruk? Da Norsk Organisasjon for Terrengsykling skulle restaurere en av mange slitte stier i Østmarka kom Talgø på banen med en spennende løsning: grovskåret skurlast + MøreRoyal-behandling = klopper av ekstrem slitestyrke og med minimalt miljøavtrykk.

Om NOTS

Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) ble startet av en gruppe terrengsyklister som så behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser. Gjennom allemannsretten er syklister en av mange brukergrupper med rettigheter i marka. NOTS jobber med å ivareta dette, øke forståelsen for sin type aktivitet og skape et hensynsfullt samarbeid mot andre markabrukere.

Foreningens visjon «vi jobber for tilgang på gode stier» vitner om et arbeid som kontinuerlig søker å skape gode naturopplevelser, ikke bare for egen medlemmer, men også for alle som er glade i å bruke marka for trening, velvære og rekreasjon.

Les mer om Norsk Organisasjon for Terrengsykling

Jakt på et holdbart materiale for stitrasé over myr

Da NOTS Follo skulle restaurere en av mange slitte stier i Østmarka, ble ideen om bruk av MøreRoyal til prosjektet brakt på bane. For hva er vel mer egnet enn nettopp MøreRoyal til et prosjekt utsatt for hard bruk, fuktig klima og lange holdbarhetskrav?

Den aktuelle turstien går over ei 70 meter lang myr, og ga ekstra utfordring med tanke på riktig materialbruk. Her ble det viktig å sikre motstandsdyktighet mot fukt, samtidig som det måtte tas ekstra hensyn til miljøpåvirkning i verdifullt myrområde.

Slite og råtne klopper med behov for utskiftning. Foto: NOTS

Spesialleveranse med MøreRoyal-effekt

Spesialleveransen tilknyttet prosjektet besto av skurlast i kraftig dimensjon på 50×200 mm. Skurlast har en røff og grov struktur i overflaten, som gir optimal friksjon for både gående og syklende selv når det er vått i været. Materialene fikk den velkjente «royal treatment» – dobbel behandling med trykkimpregnering under vakuum og deretter innkoking av olje på alle sider. Resultatet ble et ekstremt sterkt virke, med den velkjente MøreRoyal «regnfrakken» som gir holdbar og varig motstand i møte med fukt, jord og myr.

Vi er skikkelig begeistret for løsningen vi har landet på i dette prosjektet. Her har vi fått levert på alle krav til miljø, funksjonalitet og kvalitet – og gleder oss over å ha ferdigstilt et solid stykke tilrettelagt sti til glede for alle markabrukere i mange, mange år fremover.

Endre Løvaas, leder NOTS Follo
Ferdig stitrasé med hardføre klopper av MøreRoyal skurlast. Med MøreRoyal i brun farge glir materialene godt inn i terrenget og naturen rundt. Foto: NOTS

Hva er royalimpregnert MøreRoyal skurlast?

Skurlast er mest kjent som et halvfabrikata, der tømmerstokken går gjennom sin første kløyving på sagbruket og stykkes i røff, uhøvlet plank av grove dimensjoner. Skurlasten er oftest tenkt til videre bearbeiding, men har i dette prosjektet blitt brukt som et optimalt sluttprodukt – der grov overflate og kraftig dimensjon har gitt riktige egenskaper og holdbarhet.

Der skurlasten til sist har fått en fullverdig MøreRoyal-behandling via impregnering og olje, sikres også råtemotstand, holdbarhet mot elementene og uslåelig lang levetid. Konklusjonen; et ferdig behandlet materiale, ideelt til bruk i klopper og gangbaner.

Tilrettelegging i marka utløser miljøkrav

Når en frivillig organisasjon ønsker å legge impregnerte materialer i naturen, settes det selvsagt og heldigvis strenge krav til miljøvurderingen av arbeidet. Prosjektet krevde kommunalt tilsagn, og kommunen tok videre grundig avsjekk mot gjeldende regelverk og fagressurser i Miljødirektoratet. Søknaden fikk til slutt grønt lys og tommel opp fra både kommunalt og statlig hold – for bruk av royalimpregnert virke i klasse A i myrområdet.

Impregneringsklassen avgjør materialenes egnethet

Materialene brukt i dette prosjektet er royalbehandlet i klasse A, som vil si at de oppfyller strenge krav til kvalitetsklasse for bruksområde i kontakt med jord eller ferskvann. Generelt sier gjeldende regelverk at impregnerte materialer i klasse A skal benyttes der virket er i direkte kontakt med jord eller vann.

Les mer om regler og klassifisering av impregnerte materialer hos NIBIO

For prosjekter der materialene skal utgjøre et toppdekke, for eksempel klopper i mer tørre områder som ikke er i kontakt med jord og bakkenivå, kan klasse AB benyttes.

MøreRoyal produseres under sterke miljøkrav

MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg, med gode score i alle ledd. Materialene blir produsert av furu fra nordisk bærekraftig skog, selve produksjonsprosessen har lite utslipp og produktene har egenskaper som gir lang levetid.

Materialene gir heller ikke farlig avfall eller forurensing av naturen. Dette er parameter som gjør MøreRoyal til et miljøvennlig og trygt valg, både i dag og for fremtiden, og produktene brukes derfor gjerne i prosjekter med krav til miljøsertifisering. I Talgø kan vi dokumentere vårt miljøfokus gjennom ledende nasjonale og internasjonale sertifiseringer for trelastbransjen.

Les mer om miljø og sertifiseringer for MøreRoyal

Mer MøreRoyal-bruk til klopper i marka i fremtiden?

Med MøreRoyal-fargene i brun eller grått, kan materialene gli godt inn i terrenget og fargene på naturen rundt. I tillegg gir høy styrke og belastningsevne tilrettelegging for bruk av rullestol, permobiler og andre terrengkjøretøy slik at flere brukergrupper får god tilgang på marka.

Med krav til både miljø og kvalitet samtidig godt avsjekket, har prosjektet fått gode skussmål både blant fagfolk og markabrukere. Faktisk har vi hørt rykter om at NOTS har presentert prosjektet både til representanter fra Skiforeningen og turistforeningen – som igjen har latt seg imponere både av selve trevirket og bruken i kloppene. Kanskje kan man håpe at et frø er sådd for en helt ny «bransjestandard» for klopper i norsk natur?

Også Skiforeningen deler våre gode brukererfaringer med dette flotte trevirket, og vi håper dette kan bli en slags ny bransjestandard. Slik innovasjon bidrar definitivt med til en mer bærekraftig forvaltning av marka, gjennom lang levetid sterkt redusert vedlikeholdsbehov. Materialene blender også flott inn i naturen rundt.

En ekstra bonus på toppen er at skurlasten fra MøreRoyal er tørket og således langt lettere i vekt enn konvensjonelt impregnert virke, som forenkler inntransport i marka og med desto mindre avtrykk.

Endre Løvaas, leder NOTS Follo

Oppdatering: Flere MøreRoyal klopper på tur

Sommeren 2023 har engasjementet fra NOTS Follo båret nye frukter, ved at organisasjonen har fått tildelt solide støttemidler fra Sparebank1 stiftelsen Østfold og Akerhus. Etter ferien er dugnadsgjengen klare til å brette opp ermene, når over 2000 lengdemeter spesialprodusert MøreRoyal klopper skal stilegges.

Traseen ligger i et myrområde og er et verdifullt tiltak for å legge til rette for miljøvennlig markabruk og universell utforming slik at flere brukergrupper får gode naturopplevelser.

Les hele saken hos Østlandets Blad her (+sak)

Talgø-konsernet: mye mer enn bare MøreRoyal

Merkevaren MøreRoyal er Talgøs stolte flaggskip og en kjent og kjær merkevare i Norge, både mot det private byggemarkedet og proffen. Men Talgø-konsernet omfatter også mange andre produkter og selskaper. Ikke minst, produserer fabrikken i Surnadal alle typer trelast både til egen drift og salg mot eksterne byggeprosjekter. Kloppene av royalimpregnert skurlast er en spesialleveranse som kan produseres på forespørsel, slik som NOTS har gjort i dette prosjektet.

Les mer om Talgø-konsernet på talgo.no

Inspirasjoner