Solfjellshøgda helsehus på Ryen – gigant med lun trefasade

Etter en tre år lang byggeperiode, kunne det nedslitte Ryenhjemmet på Nordstrand i Oslo se seg erstattet under navnet Solfjellshøgda – et nytt og topp moderne helsehus. Her rommes 142 korttidsplasser spekket med fremtidsrettet velferdsteknologi. Helsebygget er som det første i sitt slag satt opp i tremoduler og har fått høy miljøscore. MøreRoyal bidrar med å videreføre miljøfokuset – fra byggets trekonstruksjon innvendig og ut til den vakre, royalkledde trefasaden.

Utvidet helsetilbud for en befolkning som stadig blir eldre

Fremtidens helsevesen står fremfor kapasitetsutfordringer og store krav til utvikling av tjenestetilbudet. Få steder vil kjenne omfanget av dette behovet i større grad enn hovedstaden selv, med sine drøye 700.000 innbyggere. Oslo Kommune jobber målrettet for å møte fremtidens helsebehov, blant annet har byen i dag fire store, kommunale helsehus.

Et helsehus er en type forsterkede sykehjem med tilbud som innebærer økt kompetanse og ressursinnsats både av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og andre faggrupper. Hovedoppgavene er pleie, opptrening, rehabilitering og etterbehandling. I motsetning til sykehjemsplasser som oftest er permanente løsninger, tilbyr helsehusene korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem – en viktig forutsetning for å sikre god eldreomsorg i fremtidens helsevesen.

Om Solfjellshøgda helsehus – morgendagens helsehus

Solfjellshøgda helsehus ble ferdigstilt i 2020, utgjør ett av de fire helsehusene i Oslo kommune og rommer 142 pasientrom med egne bad. I tillegg inneholder bygget flere spisesaler og oppholdsrom per avdeling, og spesialiserte treningsfasiliteter i hver etasje. Flere videkommunikasjonsrom gjør at helsehuset enklere kan samhandle med samarbeidende bydeler og sykehus.

Solfjellshøgda helsehus er Oslo kommunes aller første nybygde helsehus. Her skal man kunne komme seg etter sykehusbesøk, og det er et mål at oppholdet skal føles som en kombinasjon av hjem og hotell. Beboerne vil typisk oppholde seg på helsehuset i 4-12 uker der målet er en normalisering av helsetilstanden.

Les mer om Solfjellshøgda helsehus

Tverrfaglig samarbeid om ny modulbasert byggemetode

Arkitektselskapet HUS Arkitekter vant anbudskonkurransen fra daværende Omsorgsbygg eid av Oslo kommune, sammen med Skanska, Sveco og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter. Her har et tungt tverrfaglig miljø i prosjektet skapt innovative, bærekraftige og energigjerrige løsninger.

Byggeprosjektet strakte seg over tre år og utgjør til slutt over 13.000 m2 fordelt på fire etasjer. På bakkeplan finner man administrasjon, helseservice og andre fellesfunksjoner, samt parkering til biler og sykler. Beboeravdelingene er bygget fra andreetasje og oppover. Underetasjen er plassbygget i betong, mens resten av helsehuset er bygget som ferdige moduler i tre, levert fra fabrikk i Estland. Modulbyggeri ble for første gang gjennomført for et offentlig helsebygg av denne typen i prosjektet.

Solfjellshøgda helsehus er fylt med relevant velferdsteknologi både med tanke på dagens behov, men også slik at man i løpet av byggets levetid alltid skal kunne ta i bruk den nyeste teknologien.

Les mer om byggeprosjektet for Solfjellshøgda helsehus hos Bygg.no

Trevirke i hovedrollen

Bygget har fått en enkel hovedform med gjennomtenkte løsninger for lysinnslipp i henhold til de ulike rommenes bruk og funksjon. Transparate glassfasader mot trevegger, betong på sokkelnivå og balkonger i etasjene over, bryter ned volumet og skaper et vakkert og mer vennlig uttrykk i eksteriøret.

Trefasadene med beboerrom innenfor utgjør byggets hovedflater. Disse er gruppert slik at det mellom disse er tydelige åpninger som gir gløtt både ut og inn. Mange av avdelingenes sosiale soner er plassert nettopp her.

Prosjektbeskrivelse HUS Arkitekter

Les mer hos HUS Arkitekter

Varm velkomst med fasade i MøreRoyal

Helsehusets omfattende veggflater trengte en fasade som kompenserte for byggets volum og dimensjon. Og som tross størrelsen kunne skape en lun og innbydende følelse.

Fasaden ble kledd i stående MøreRoyal dobbelfals rettkant kledning. Det ble valgt natur farge, som innebærer en upigmentert royalbehandling. Kledning i MøreRoyal natur er like motstandskraftig og holdbar mot elementene, samtidig som den gråner naturlig over tid. Kledningen fremstår gyllen og varm som ny, og ferdig grånet vil den ha den karakteristiske sølvgrå patinaen vakkert skapt av naturen selv.

Se vår video som viser fargeutviklingen over tid i MøreRoyal natur

MøreRoyal-materialer brukt i prosjektet

Dobbelfals rettkant natur

Dobbelfals rettkant 19×98 og 19×123 i natur

Se produktene her

MøreRoyal kledning som miljøprodukt

Solfjellshøgda helsehus ble oppført med høye miljøambisjoner, og oppnådde derfor den anerkjente klassifiseringen BREEAM-NOR Very Good. Bygget tilfredsstiller også energiklasse A. For å skape miljøvennlige og energieffektive bygg, kreves bevisste prosess- og materialvalg gjennom hele byggeprosjektet.

MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg, med gode score i alle ledd. Materialene blir produsert av furu fra nordisk bærekraftig skog, selve produksjonsprosessen har lite utslipp og produktene har egenskaper som gir lang levetid. MøreRoyal-kledning er derfor ofte brukt i miljøsertifiserte bygg.

Bygget er i hovedsak utført med bruk av moduler og elementer i tre. Slik sikres høy kvalitet, lavt CO2-utslipp og rask montasjetid.

Prosjektbeskrivelse HUS Arkitekter

Les mer om MøreRoyal fra et miljøperspektiv

Les mer om fordeler med MøreRoyal-kledning i et byggeprosjekt

BREEAM-NOR – byggenæringens ledende verktøy for miljøsertifisering

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy av bygg, og BREEAM-NOR utgjør den norske tilpasningen. BREEAM-NOR er utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Sertifiseringen er basert på byggeprosjektets dokumenterte miljøprestasjon i kategoriene ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materier, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Les mer om BREEAM-NOR

Les mer om MøreRoyal og miljø

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Inspirasjoner