MøreRoyal fra et miljøperspektiv

MøreRoyal er utviklet med omtanke for miljøet fra råvare til ferdig produkt – bli kjent med miljøprofilen til MøreRoyal i et livsløpsperspektiv.

Foto: Lediard Foto AS

For å vurdere materialenes miljøavtrykk, må både produktets opprinnelse, produksjonsprosessen, miljøpåvirkning under bruk og dets levetid vurderes. I tillegg bør produktets liv etter dets opprinnelige levetid vektlegges – via muligheten for gjenbruk og resirkulering. Bli kjent med MøreRoyal fra et miljøperspektiv gjennom alle de ulike fasene av produktenes livssyklus.

1. Kjøp av råvare

Tre er et fornybart materiale som høstes av naturens overskudd. Moderne skogsdrift har i dag strenge regler for en bærekraftig drift. Dette arbeidet sikres blant annet gjennom verdens største sertifiseringsordning for skog og tre – PEFC. Her stilles strenge krav til både produsent og grossist av trelast, basert på internasjonale anerkjente standarder.

Vi kan dokumentere at vårt råstoff kommer fra bærekraftig skogbruk, og treet kan spores hele vegen fra skogen til forbruker. Vår PEFC-sertifisering er enkelt forklart din trygghet for at vi kjenner tømmerets opprinnelse, og for at våre produkter er produsert av bærekraftig, nordisk skog. MøreRoyal kan også leveres som FSC® Mix Credit på forespørsel.

2. Produksjonsprosess

Videreforedlingen fra skurlast til ferdig MøreRoyal foregår i Talgøs egen fabrikk i Surnadal på Nordmøre. Produksjonsprosessen her er optimalisert for å gi lavest mulig utslipp, og danner ikke farlig avfall eller forurensning i naturen.

På organisasjonsnivå er vi sertifisert Miljøfyrtårn, Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Dette innebærer bevisst miljøarbeid over mange år og målrettet fokus på bærekraft innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Foto: Ingeborg Skrudland

3. Miljøpåvirkning under bruk

MøreRoyal er et vedlikeholdsvennlig materiale der royalbehandlingen gjør at materialene er beskyttet mot ytre krefter over lang tid. Eksempelvis vil påføring av royalolje totalt 3 ganger i løpet av 60 år være nok til å ivareta MøreRoyal-kledningens egenskaper i materialenes levetid, ifølge tretekniske eksperter. Kravet til vedlikehold av MøreRoyal-behandlet kledning er både mindre og betydelig enklere enn ved malt eller beiset kledning.

Alt vedlikehold medfører en miljøbelastning, og hyppig vedlikeholdsbehov gir større miljøbelastning totalt sett.

Vegard Ruttenborg, Treteknisk rådgiver

MøreRoyal sine miljøaspekter er grundig dokumentert med både nasjonale og internasjonale sertifiseringer for trelastbransjen. MøreRoyal kan blant annet skilte med en svært god miljøprofil basert på byggevarenes miljøegenskaper via bransjestandarden ECOproduct. I tillegg gir bruk av MøreRoyal god score i BREEAM NOR-sertifiserte bygg, et ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygg- og anleggsbransjen. Dette er parameter som gjør MøreRoyal til et miljøvennlig og trygt valg både i dag og for fremtiden.

Les mer: MøreRoyal et godt miljøvalg

Foto: Ingeborg Skrudland

4. Produktets levetid

Produkters levetid er et viktig aspekt i et miljøperspektiv. Miljøvennlige materialer som har lang varighet er ganske enkelt bærekraft i praksis. Ethvert byggeprosjekt medfører et betydelig klimaavtrykk, og ved å bevisst velge produkter med lang levetid utfører man et viktig kompenserende tiltak.

MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer, med optimal beskyttelse og rå egenskaper tilpasset et stadig mer krevende klima. Derfor har materialene ekstra lang levetid, og kommer med hele 50 års råtegaranti. Via miljødeklarasjonen EPD, er MøreRoyal uavhengig verifisert og kan dokumentere materialenes gode miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

En stor del av miljøbelastningen skjer ved uttak og fremstilling av råvarer, fabrikasjon av produkter og ved transport mellom alle ledd. Når kledningen først henger på veggen, er miljøpåvirkningen minimal hvis produktet er av høy kvalitet og vedlikeholdsbehovet er lite.

Vegard Ruttenborg, Treteknisk rådgiver

5. Gjenbruk og resirkulering av materialene

Med overforbruk av jordens ressurser, må vi bort fra bruk-og-kast og over på en mer sirkulær modell hvor vi i større grad baserer oss på fornybare ressurser og en smartere bruk av ressursene. Tre som råvare er en fornybar ressurs, så lenge gjenveksten sikres.

Løftet om gjenbruk av materialer er også tatt et steg lenger i MøreRoyal sin Concise Collection. Her inngår kledningsprofiler med skjult innfesting, ideelt utformet for gjenbruk av materialene. Med festemidlene skjult i not og fjær, kan kledningen enkelt demonteres og er like fin til nytt liv og ny bruk.

Foto: Lediard Foto AS

Vi i Talgø er stolte av at MøreRoyal står støtt med en god miljøprofil. Samtidig er det grønne skiftet alltid i fokus, i alle deler av driften vår. Ikke minst når det gjelder innovasjon og utvikling av produktene våre. Vi jobber hver dag målrettet for å møte et marked med høye forventninger til oss som leverandør av miljøvennlige og fremtidsrettede produkter.

Brynjar Ansnes Moe, Divisjonssjef Talgø

Som en naturlig konsekvens av produksjonen av MøreRoyal produseres det også spillprodukter, først og fremst i form av spon. Der avfall tidligere ble sett på som et problem som måtte håndteres er avfall nå i ferd med å bli en viktig ressurs som både kan bearbeides og utnyttes. Sponavfall fra produksjonen benyttes eksempelvis til ren biobrensel i eget fyringsanlegg, produksjon av fyringsbriketter til lokal industri, dyrestrø for landbruket og sponplateproduksjon.

Foto: Ingeborg Skrudland

6. Produktutvikling for fremtidens byggekrav

Produktutvikling har alltid stått sentralt i Talgøs driftsmodell. I dag er byggebransjen under press for å redusere klimaavtrykk og legge til rette for fremtidens miljøkrav. Talgøs nyeste innovasjon på markedet er MøreRoyal kledning 2.0 – den eneste royalimpregnerte kledningen i brannteknisk klasse D på markedet. Med brannklassifisering D-s3, d0, tilfredsstiller MøreRoyal kledning 2.0 dermed sømløst byggtekniske krav. For byggebransjen gir denne produktinnovasjonen et etterlengtet løft der miljøvennlige kvalitetsmaterialer med lang levetid nå er grundig dokumentert i klasse D.

Les mer om fordelene med MøreRoyal kledning 2.0 i et byggeprosjekt

Inspirasjoner