MøreRoyal-materialer: Et godt miljøvalg

I en byggeprosess står vi overfor mange ulike valg, både når det gjelder utseende og funksjon på bygget. I tillegg er flere og flere av oss opptatt av miljøbelastning og bærekraft, også når vi skal velge byggematerialer. Råvarer fra bærekraftig skogsdrift, med lang levetid og lange vedlikeholdsintervaller gjør MøreRoyal til et godt valg, også for miljøet.

Bevisste forbrukere setter høye krav

Tett skog med lys som slipper gjennom stammene

Bevisste forbrukere er i økende grad opptatt av miljøbelastning og bærekraft ved valg av byggematerialer. Faktorer som levetid og vedlikeholdsbehov blir derfor viktig å vurdere, da dette har stor betydning for hvor miljøvennlige materialene er.

Vegard Ruttenborg er rådgiver ved Treteknisk og en av forfatterne bak miljødeklarasjonen for royalimpregnert trelast, en såkalt EPD (environmental product declaration). Han jobber mye med miljøegenskaper og livsløpsvurderinger på trelast.

Levetiden har stor innvirkning på materialers miljøbelastning. Må kledningen skiftes én gang i byggets levetid, nærmest dobles miljøbelastningen sammenlignet med at kledningen holder hele byggets levetid.

Vegard Ruttenborg, Treteknisk rådgiver

Les mer om bransjeforeningen Norsk Treteknisk institutt

Tverrsnitt av trelast

MøreRoyal er varige materialer formet av bærekraftig skogdrift

MøreRoyal er trelast av nordisk bærekraftig skog som gjennomgår en dobbeltvirkende impregneringsprosess. Materialene blir først trykkimpregnert, før de langsomt kokes i olje under vakuum. Dette gir materialer av høy kvalitet, med lite vedlikeholdsbehov og lang varighet.

Kledning av MøreRoyal er i miljødeklarasjonen beregnet å ha en levetid på minst 60 år, avhengig av klimatiske forhold og ytre påvirkning. Det er mange faktorer som påvirker den totale levetiden til trekledning, blant annet spiller materialets holdbarhet mot råte en viktig rolle. Mengden fuktighet i kledningen vil påvirke levetiden, her kan både utformingen av fasaden og lokalt klima spille inn. Generelt kan man si at faren for råteangrep er større på Vestlandet enn på Østlandet, med tanke på klimaforhold. Og når været er barskt, vil valg av holdbare kledningsmaterialer gi en ekstra sikkerhet. Med riktig bruk har MøreRoyal-materialer hele 50 års garanti mot råte.

Les mer om vår 50 års råtegaranti og tilhørende forutsetninger

Les mer om MøreRoyal og våre miljøsertifiseringer

MøreRoyal gir lav belastning på miljøet i et livsløpsperspektiv

Når en miljødeklarasjon for trelast skal utformes, beregnes alltid materialenes totale belastning på miljøet i et livsløpsperspektiv.

En stor del av miljøbelastningen skjer ved uttak og fremstilling av råvarer, fabrikasjon av produkter og ved transport mellom alle ledd. Når kledningen først henger på veggen, er miljøpåvirkningen minimal hvis produktet er av høy kvalitet og vedlikeholdsbehovet er lite.
Det hjelper ikke med lave utslipp dersom levetiden på materialene er kort. Da går vinninga opp i spinninga. Det totale utslippet i byggets levetid blir likevel høyt, fordi kledningen må skiftes uforholdsmessig ofte.

Vegard Ruttenborg, Treteknisk rådgiver

I miljødeklarasjonen oppgis det at MøreRoyal kledning normalt ikke krever utskifting i byggets levetid, kun noe reparasjon på utsatte steder må forventes.

MøreRoyal er et vedlikeholdsvennlig materiale

Alt levende trevirke trenger en viss mengde vedlikehold, men royalbehandlingen gjør at materialene er beskyttet mot ytre krefter over lang tid. MøreRoyal holder en lav vedlikeholdsfrekvens, med påføring av royalolje hvert 10. til 20. år for å ivareta kledningens egenskaper.

Alt vedlikehold medfører en miljøbelastning, og hyppig vedlikeholdsbehov gir større miljøbelastning totalt sett.

Vegard Ruttenborg, Treteknisk rådgiver

Kravet til vedlikehold av MøreRoyal-behandlet trelast er mindre og betydelig enklere enn ved andre typer trelast. Lang levetid kombinert med lange vedlikeholdsintervaller gjør derfor MøreRoyal til et miljøvennlig valg.

Hender som omfavner tre med mose formet som grønt hjerte

Skrevet av: Tun Byrå/Talgø