Miljø

MøreRoyal er et miljøvennlig og bærekraftig valg

MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg, med gode score i alle ledd. Materialene blir produsert av furu fra nordisk bærekraftig skog. Selve produksjonsprosessen har lite utslipp og produktene har egenskaper som gir lang levetid. Materialene gir heller ikke farlig avfall eller forurensing av naturen. Dette er parameter som gjør MøreRoyal til et miljøvennlig og trygt valg, både i dag og for fremtiden. Produktene brukes derfor gjerne i miljøsertifiserte bygg.

I Talgø kan vi dokumentere vårt miljøfokus gjennom ledende nasjonale og internasjonale sertifiseringer for trelastbransjen:

  • BREEAM NOR
  • ECOproduct
  • EPD
  • FSC
  • ISO: 14001
  • Miljøfyrtårn
  • PEFC

Les mer om hver enkelt sertifisering og hva de betyr for Talgø og MøreRoyal nedenfor.

BREEAM-NOR – For bærekraftige valg i bygg

Breeam logo

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg, og benyttes både i forbindelse med sertifisering av nybygg og større rehabiliteringer.

Når et prosjekt bygges etter BREEAM-NOR, viser det at bygget har kvaliteter ut over minstekravene definert i byggeforskriftene, og at prosjektet har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

BREEAM-NOR skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en pådriver for nytenkning innen planlegging og bygging for miljø. Sertifiseringen tar for seg byggets totale miljøbelastning, helt fra prosjektering til drift.

Bruk av MøreRoyal gir god score i BREEAM-NOR sertifiserte bygg.

Les mer om BREEAM her

Les våre 7 gode grunner til å BREEAM-sertifisere et bygg

ECOproduct – MøreRoyals miljøegenskaper


ECOproduct-logo


MøreRoyal er vurdert til å ha en svært god miljøprofil basert på bransjestandarden ECOproduct.

ECOproduct er en metode for å vurdere en byggevares faktiske miljøegenskaper, og MøreRoyal oppnår beste rangering (grønn) innen de ulike miljøområdene.

Les mer om vurderingen av MøreRoyal som ECOproduct her

EPD – Vår miljøprofil, kort oppsummert

Talgø har utarbeidet miljødeklarasjonen EPD for MøreRoyal.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et dokument som på en enkel og kortfattet måte presenterer et produkts miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Dette dokumentet verifiseres av en uavhengig tredjepart, og sikrer lett sammenlignbar informasjon mellom ulike produkter. Både selve EPDen og bakenforliggende analyser er basert på veletablerte internasjonale standarder.

Les mer om hva en EPD innebærer her

FSC®

• MøreRoyal® kan leveres som FSC® Mix Credit på forespørsel.
• FSC® Mix innebærer at alt tre eller papir i et produkt er fra FSC®-sertifiserte skoger, kontrollert tre eller gjenbruksmaterialer.
• Forest Stewardship Council® (FSC) er en internasjonal sertifisering av tre og papir, og sikrer at skogen drives ansvarlig med respekt for natur, dyr og mennesker, så også kommende generasjoner kan dra nytte av den.

Når du velger FSC-merkede produkter, er du med på å gjøre en forskjell.

ISO 14001

ISO er en verdensomspennende sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer. Formålet med ISO er å utarbeide standarder for styrings-/ledelsessystemer, prosesser, utstyr, varekvalitet, formularer med mer, og standardisere symboler og navn på størrelser og enheter.1

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer, og er et system for planlegging, implementering og administrering av miljøstyringen i en bedrift.

Les mer om Talgø MøreTre sin ISO 14001-sertifisering

Det at MøreRoyal produseres av en bedrift som er ISO 14001-sertifisert er bevis på at alle aspekter ved produksjonsprosessen etterlever den mest anerkjente, internasjonale standarden.

Miljøfyrtårn

Logo - Miljøfyrtårn

Talgø MøreTre AS er Miljøfyrtårn-sertifisert 

I Talgø er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med miljøtiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Les mer om Miljøfyrtårn her

Les mer om Talgøs tildeling av sertifikatet her

PEFC – MøreRoyal fremstilles av bærekraftige råvarer

Logo PEFC

Talgø er PEFC-sertifisert.

PEFC-ordningen er verdens største sertifiseringsordning innen skog og tre, og baserer seg på internasjonale, anerkjente standarder. Talgø som produsent er sertifisert med tanke på sporbarhet (Chain-of-Custody), noe som innebærer at vi kan dokumentere at vårt råstoff kommer fra bærekraftig skogbruk, og treet kan spores hele vegen fra skogen til forbruker.

Vår PEFC-sertifisering er enkelt forklart din trygghet for at vi kjenner tømmerets opprinnelse, og for at våre produkter er produsert av bærekraftig, nordisk skog.

Les mer om hva et PEFC-sertifikat innebærer her