Talgø MøreTre er ISO-sertifisert: – Et kvalitetsstempel

Gjennom hardt arbeid og nøye planlegging, er det med stor glede at Talgø MøreTre AS mottar ISO 14001-sertifisering. Arbeidet for å komme i mål har pågått i halvannet år, og det er en stolt arbeidsgruppe som mottar beviset for det gode og systematiske arbeidet.

– Dette er et kvalitetsstempel som beviser at summen av den daglige innsatsen hver enkelt legger ned er god, sier HR/HMS/miljøansvarlig i Talgø, Hanne Waag.

Hva er ISO 14001?

Talgø MøreTre er nå sertifisert i henhold til ISO 14001, som er sertifikatet for miljøstyring. ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer, som er et system for planlegging, implementering og administrering av miljøstyringen i en bedrift.

– Vi er naturligvis svært glade for å bli ISO-sertifisert. ISO er gjenkjennbart i hele Europa, og er en standard som passer oss i MøreTre svært godt, og bedre enn andre systemer vi har hatt tidligere, forteller Waag.

Det var Hanne som begynte å legge de første grunnsteinene for ISO-sertifiseringen, og for et års tiden fikk hun resten av arbeidsgruppen involvert i arbeidet. Den består i tillegg til Hanne av Morten Aune (teknisk leder), Mari Fiske (HMS- og Internkontrollansvarlig bedrift) og Aleksander Talgø (Lean- og miljøansvarlig).

Fra merarbeid til arbeid

– For å komme i mål med dette måtte vi sette ned en egen arbeidsgruppe, som har jobbet mye og lenge over tid med dette. Vi har hatt jevnlige møter der vi har fordelt arbeidsoppgavene i løpet av det siste året. Alle tre har lagt ned en fenomenal innsats, sier Waag.

– Det har Hanne også gjort! Hun har vært en ypperlig koordinator og leder for prosessen, repliserer Mari Fiske.

Nå er det ikke slik at miljøarbeid er en revolusjon for Talgø MøreTre, men ISO-sertifikatet utgjør i alle tilfeller en stor milepæl for en bedrift som tar miljø på alvor. Blant annet har prosessen ført til innføringen av et felles kvalitetssystem, Landax, som samler all dokumentasjon og informasjon inn i ett system.

– Det har vært en stor og krevende prosess få alt inn i Landax, men det er verdt strevet, sier Waag.

Større involvering = mer engasjement

Selv om Waag mer enn gjerne skryter av arbeidsgruppen sin, så understreker hun samtidig at et ISO-sertifikat ikke ville vært mulig uten at hele bedriften spiller på lag.

– Vi har nok hatt en større grad av involvering fra produksjonen nå enn det har vært tidligere. Prosessen har utvilsomt ført til mye bevisstgjøring, ikke minst med tanke på det ansvaret vi har for miljøet. Da vi begynte prosessen, var dette med ISO mye merarbeid, men nå ser vi at det har blitt en integrert del av arbeidshverdagen vår.

– Det er samtidig viktig å få med at det har vært drevet godt med tanke på miljø tidligere også, men nå har vi både et bedre system for egen del og dokumentasjon på det, skyter Fiske inn.

Les mer om MøreRoyal og miljø

Det kommer utvilsomt godt med, for selv om Talgø MøreTre nå er ISO-sertifisert, så krever det en kontinuerlig innsats å beholde sertifikatet. Hvert år kommer det en revisor fra Det Norske Veritas (DNV) og utfører revisjon for å se om bedriften fortsatt oppfyller de mange og strenge kravene.

Bygger stein for stein

Det er derfor ikke mye rom for å hvile på sine laurbær, men litt kake og markeringer både ved fabrikken i Surnadal og hovedkontoret i Todalen er på sin plass.

– Det blir et pågående arbeid å beholde sertifikatet, men nå har vi vært gjennom selve prosessen og har beviset på at vi har fått det til, sier Aleksander Talgø.

Nå blir det store spørsmålet hvor veien går fremover. Talgø MøreTre går nå inn i en ny fase der det daglige arbeidet vil handle om å opprettholde den høye standarden for å beholde ISO 14001. Men hva med ISO 9001 – kvalitetsstyring?

– Fram i tid sikter vi oss inn på ISO 9001 også. Vi har lagt opp kvalitetssystemet vårt slik at vi også har grunnsteinen for den prosessen på plass – selv om det er litt opp og fram, smiler Waag.