Miljö

MøreRoyal är ett miljövänligt och hållbart val

MøreRoyal har genom åren certifierats, klassificerats och värderats från råämne till färdigt byggmaterial med höga poäng på alla nivåer. Materialet tillverkas av furu från nordisk bärkraftig skog, själva tillverkningsprocessen leder till lite utsläpp och produkterna har egenskaper som ger lång hållbarhet. Materialet ger inte heller något farligt avfall eller föroreningar ute i naturen. Detta är en parameter som gör MøreRoyal till ett miljövänligt och tryggt val både idag och i framtiden, och produkterna används därför gärna i miljöcertifierade byggnader.

I Talgø kan vi dokumentera vårt miljöfokus genom ledande nationella och internationella certifieringar inom skogsbranschen:

• PEFC
• FSC
• EPD
• BREEAM NOR
• ECOproduct
• Miljøfyrtårn

Läs mer om varje enskild certifiering och vad det betyder för Talgø och MøreRoyal nedan.

PEFC – MøreRoyal tillverkas av bärkraftiga råvaror

Logo PEFC

Talgø är PEFC-certifierat.

PEFC-systemet är världens största system för certifiering inom skog och virke, och baseras på internationella, erkända standarder. Talgø som producent är certifierad med avseende på spårbarhet (Chain-of-Custody), vilket innebär att vi kan dokumentera att vårt råmaterial kommer från bärkraftigt skogsbruk och att virket kan spåras hela vägen från skogen till konsumenten.

Vår PEFC-certifiering är kort och gott din garanti för att vi känner till virkets ursprung, och att våra produkter tillverkas av bärkraftig, nordisk skog.

Läs mer om vad ett PEFC-certifikat innebär här

FSC®

• MøreRoyal kan levereras som FSC mix credit mot förfrågan.
• FSC Mix innebär att allt trä eller papper i en produkt är från FSC certifierade skogar. Kontrollerat trä eller återbruksmaterial..
• Forest Stewardship Council® (FSC) är en internationell certifiering av trä och papper. Och säkrar att skogen drivs ansvarigt och med respekt för natur, djur och människor, så även kommande generationer kan dra nytta av den.

När du välger FSC.certifierade produkter, är du med och gör skillnad.

EPD – Vår miljöprofil, kort sammanfattat

Talgø har tagit fram en EPD-miljövarudeklaration för MøreRoyal.

En EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som på ett enkelt och kortfattat sätt presenterar en produkts miljöprestanda genom hela livscykeln. Det här dokumentet verifieras av en oberoende tredje part och säkerställer lätt jämförbar information mellan olika produkter. Både själva EPD-deklarationen och underliggande analyser baseras på väletablerade, internationella standarder.

Läs mer om vad en EPD innebär här

BREEAM-NOR – För hållbara val inom bygg

Breeam logo


BREEAM-NOR är Norges främsta miljöcertifieringssystem inom bygg och används vid certifiering av både nybyggnationer och större renoveringar.

När ett projekt byggs enligt BREEAM-NOR visar det att bygget har kvaliteter utöver de minimikrav som definieras i byggföreskrifterna, och att projektet har tagit hänsyn till de värderingar som samhället är uppbyggt av.

BREEAM-NOR ska återspegla gällande ”bästa praxis” i Norge och vara en drivande kraft för innovation inom planering och byggande för miljön. Certifieringen omfattar byggets totala miljöbelastning, från projektering till drift.

Användning av MøreRoyal ger höga poäng i BREEAM-NOR-certifieringen för byggmaterial.

Läs mer om BREEAM här

Läs våra sju goda anledningar till att BREEAM-certifiera ett bygge

ECOproduct – MøreRoyals miljöegenskaper


ECOproduct-logo


MøreRoyal har en mycket bra miljöprofil baserat på branschstandarden ECOproduct.

ECOproduct är en metod för att utvärdera en byggvaras faktiska miljöegenskaper, och MøreRoyal uppnår den bästa nivån (grön) inom de olika miljöområdena.

Läs mer om utvärderingen av MøreRoyal som ECOproduct här

Miljøfyrtårn

Logo - Miljøfyrtårn

Talgø MøreTre AS är Miljøfyrtårn-certifierat

Vi på Talgø fokuserar mycket på hållbarhet och arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det innebär ett holistiskt och systematiskt arbete med miljöåtgärder inom områden som inköp, energi, transport, avfall, utsläpp och estetik.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn är ett erkänt och effektivt verktyg för certifiering och miljöhantering, och Norges mest använda certifikat för verksamheter som vill dokumentera sitt miljöarbete och visa att man tar samhällsansvar.

Läs mer om Miljøfyrtårn här

Läs mer om Talgøs tilldelning av certifikatet här