Allt om MøreRoyal

VARFÖR VÄLJA MØREROYAL?

Förstklassigt material

Endast det bästa är bra nog!
Vi använder endast trävirke av första sortering vid tillverkningen av MøreRoyal och allt material genomgår noggranna kvalitetskontroller. Under den här processen används toppmodern teknik som ser till att materialet undersöks och kontrolleras enligt stränga kvalitetskrav. Det gör att vi med trygghet kan sätta vår kvalitetsstämpel på allt MøreRoyal-material som har genomgått våra interna kontroller.

Formstabila material

Royal-impregnering ger material med minimal vridning, krympning, svällning och sprickbildning. Eftersom materialet är skyddat mot förändringar som följer av ständigt varierande temperaturer och fukt kommer det även att flisa sig mindre.

Lite och enkelt underhåll

Under MøreRoyal-processen kokas olja in i virket, så att skyddet varar extra länge. När det behöver fyllas på med olja, antingen av kosmetiska eller kvalitetsmässiga skäl, görs det enkelt genom att man applicerar lite mer MøreRoyal-olja på träet.

Lär mer om underhåll

50 års rötgaranti

MøreRoyal är ett dubbelbehandlat trävirke som först tryckimpregneras och sedan kokas i olja under vakuum. Behandlingen kapslar in impregneringen i träet och ger ett extremt bra rötskydd. Faktum är att MøreRoyal har den allra bästa rötskyddsklassningen – rötskyddsklass 1 – och hela 50 års rötgaranti.

Läs mer om vår 50-åriga rötgaranti

Miljövänligt

MøreRoyal har genom åren certifierats, klassificerats och värderats från råämne till färdigt byggmaterial med höga poäng på alla nivåer. Produkten tillverkas av nordisk bärkraftig skog, själva tillverkningsprocessen leder till lite utsläpp och produkten har egenskaper som ger lång hållbarhet. Detta är en parameter som gör MøreRoyal till ett miljövänligt och tryggt val både idag och i framtiden, med mycket höga poäng i Breeam NOR-certifieringen för byggmaterial.

Investera i fritid

Jämfört med annan färdigbehandlad panel är MøreRoyal mycket prisvärd. De långa underhållsintervallen gör dessutom att du sparar mycket tid och får långsiktiga ekonomiska fördelar.

Levande trä

Trä är ett vackert, organiskt material som inte går att förutse hur det påverkas och förändras med tiden. Trävirket lever nämligen med omgivningen.

Även om MøreRoyal är ett dubbelbehandlat material som fått extra krafter för att klara ett tufft klimat, så är det också ett levande virke. Här kommer trävirkets naturliga färgvariationer till sin rätt, utan att gömmas undan. Vackert. Hållbart. Naturligt.

Lär mer om egenskaperna i levande trä