Garanterat rötfritt i 50 år

MøreRoyal är ett dubbelbehandlat trävirke som först tryckimpregneras och sedan kokas i olja under vakuum. Det dubbla skyddet gör att impregneringen kapslas in i träet och materialet blir därmed extra motståndskraftigt mot det tuffa, nordiska klimatet. MøreRoyal har den allra bästa rötskyddsklassningen, rötskyddsklass 1, och är extremt rötbeständigt. Detta stärker argumentet om att MøreRoyal-produkter är rötfria vid korrekt bruk och montering. Vi ger dig hela 50 års garanti mot röta!

Lär mer om MøreRoyal och rötbeständighet här

Garantin ges på följande villkor:

  • Garantin gäller för alla leveranser efter den 1 januari 2012 och gäller inte retroaktivt
  • Garantin gäller bara för själva materialet. Garantin gäller inte för övriga kostnader, till exempel arbetskostnader eller frakt.
  • Det förutsätts att man kan uppvisa dokumentation som tydligt anger tidpunkten för inköp och montering. Sådan dokumentation kan vara kvitto på köp av virket från en återförsäljare, övertagandecertifikat från en byggfirma eller annan motsvarande dokumentation.
  • Vid misstanke om rötangrepp ska ett varuprov skickas till Talgø. Detta analyseras i ett externt laboratorium för att fastslå orsaken till eventuell röta.

MøreRoyal är särskilt utvecklat för att klara ett tufft, nordiskt klimat – och kan med trygghet användas i ett fuktintensivt klimat.

50 års rötgaranti förutsätter korrekt användning och montering.

Följ alltid instruktionerna i produktens FDV.

Se även: