Garantert råtefritt i 50 år

MøreRoyal er dobbeltbehandlet trelast – først trykkimpregnert og deretter kokt i olje under vakuum. Den doble beskyttelsen sørger for at impregneringen kapsles inn i treet, og materialene får dermed ekstra krefter til å motstå et røft, nordisk klima. MøreRoyal har den aller beste holdbarhetsklassifisering, holdbarhetsklasse 1, og er ekstremt råtemotstandig. Dette gjør at argumentet om råtefrihet står sterkt for et MøreRoyal-produkt ved riktig bruk og montering. Vi gir deg derfor hele 50 års garanti mot råte!

Les mer om MøreRoyal og råtemotstand her

Garantien gis under følgende forutsetninger:

  • Garantien gjelder alle leveranser fra 1. januar 2012 og har ikke tilbakevirkende kraft
  • Garantien gjelder kun selve materialene. Garantien gjelder ikke øvrige kostnader, eksempelvis arbeidskostnader, frakt etc.
  • Det forutsettes at det kan fremlegges dokumentasjon som tydelig angir kjøps- og monteringstidspunkt. Slik dokumentasjon kan være kvittering for kjøp av trelasten fra forhandler, overtakelsesattest fra byggefirma, eller annen tilsvarende dokumentasjon.
  • Ved mistanke om råteangrep skal vareprøve sendes Talgø. Denne vil bli analysert ved et eksternt laboratorium for å fastslå årsaken til eventuell råtedannelse.

MøreRoyal er spesielt utviklet for å motstå et røft, nordisk klima – og kan trygt brukes også i et fuktsensitivt klima.

50 års råtegaranti forutsetter riktig bruk og montering.

Følg alltid instruksjoner i produktets gjeldende FDV.

Se også: