MøreRoyal – levande trä

Trä är ett vackert, organiskt material som inte går att förutse hur det påverkas och förändras med tiden. Trävirket lever nämligen med omgivningen.

MøreRoyal är dubbelbehandlat material, där oljan tränger in i virket och delvis fyller träcellerna med naturligt skyddande olja. Detta ger mindre fuktupptag och rörelser i virket och ger det extra beständigt mot tuffa klimat. Materialet tillverkas av nordisk furu, med samma egenskaper som obehandlad furu har.

Observera följande

Färger

Färgerna på MøreRoyal är transparenta, vilket ger materialet mycket liv och en tydlig trästruktur. Det uppstår och nyansskillnader i ytan, då kärnvirke, ytvirke och kvistar tar upp olika mycket olja och pigment. Här kommer trävirkets naturliga färgvariationer till sin rätt, utan att gömmas undan.

Läs mer om MøreRoyal och färger här

MøreRoyal-färgerna tillverkas utan kemiska bindemedel. Linoljan i MøreRoyal har en svakt härdande egenskap, men ger inte ytan samma slitstyrka som exempelvis bets eller målning. Färgen tränger däremot djupare in i virket. På nytt material kan det finnas ett överskott av pigment i ytan, och man ska vara uppmärksam på att detta kan färga av sig under den första tiden.

Alla Møreroyal-färger bleknad i takt med att de utsätts för väder och vind och solljus. Hur slutresultatet blir skiljer sig från fall till fall, men alla färgerna framstår som mattare med tiden. Att färgerna bleknar innebär inte att materialet får sämre kvalitet, oljan har nämligen kokats in i träet för extra bra skydd. Vissa gillar det matta och mer väderbitna utseende som uppstår efter en tid. Vill du däremot fräscha upp färgen gör du det snabbt och effektivt genom att stryka på olja.

Läs mer om underhåll av MøreRoyal här

Staplingsmärken

När staplar med virkespaket byggs upp lägger man strö mellan de olika lagren. Även MøreRoyal staplas under tillverkning, och därför kan det som kallas staplingsmärken eller strömärken förekomma på nytillverkat material. Dessa märken bleknar med tiden av väder och vind.

Flis- och sprickbildning

MøreRoyal är ett dubbelbehandlat material med minimal vridning, krympning, svällning och sprickbildning. Eftersom materialet är extra skyddat mot förändringar som följer av ständigt varierande temperaturer och fukt kommer det även att flisa sig mindre. Detta innebär däremot inte att sprick- och flisbildning aldrig förekommer. Allt levande virke påverkas av omgivningen, och även om MøreRoyal spricker och flisar mindre än enkelbehandlat material (till exempel CU), så måste man förvänta sig att materialet påverkas.

Kåda/harts

Kåda och harts är en helt naturlig del av material där furu används som råämne, och en del av furans egen impregnering. Utfällning kan förekomma, i synnerhet på/runt kvistar och i kärnvirke. Hartset kristalliseras vid kontakt med luft och ljus, och slits bort av väder och vind. Ett högt innehåll av kåda är ett kännetecken för material av extra god kvalitet.

Lär mer om kåda/harts här

Levande trä

Levande trä som utsätts för naturkrafter påverkas alltid i någon form. En vägg i solläge påverkas till exempel mer än en vägg i skuggan, och en vägg som utsätts för nederbörd är mer utsatt än en skyddad vägg. Det förekommer alltid en viss mängd krympning, svällning och sprickbildning i ett levande virke, även om detta är mindre i dubbelbehandlat material.

Ta hand om materialet

Var noga med korrekt montering och underhåll av materialet. Så kommer du att kunna glädjas åt materialet under flera år.

Se FDU-dokument för respektive produkt för en närmare beskrivning

Punkterna som nämns ovan är normalt inte giltiga reklamationsskäl.