MøreRoyal og plantekasser – er det trygt?

MøreRoyal-produkter kan brukes til det meste utomhus, enten det er små eller store prosjekter. En av tingene mange ønsker å bruke MøreRoyal-produkter til er plante- og grønnsakskasser. Da får vi ofte spørsmål om det er trygt å bruke royalimpregnerte produkter til dyrket jord. Det korte svaret er JA, men det er noen forholdsregler du må ta.

Royalimpregnering?

MøreRoyal er et royalimpregnert produkt, som betyr at rent, Nordisk trevirke først blir trykkimpregnert med et kobberbasert impregneringsmiddel. Neste steg i prosessen er å koke trevirket i 6-8 timer i linolje under vakuum, hvor olje presses inn i materialene for å beskytte dem mot ytre klimapåkjenning. Det er denne prosessen som skaper den dobbelbehandlede, vakre MøreRoyalen. Ferdig fargesatte materialer med unike kvaliteter – klare til bruk i uterommet.

Les mer om produksjonen av MøreRoyal her

Samtidig er flere usikre på bruken av slike produkter til plante- og grønnsakskasser – der det skal dyrkes både planter og mat. Denne bekymringen er vanligvis relatert til muligheten for utlaking av biocider.

Trygghet i forskning

En rapport fra Danish Technological Institute (DTI) fra 2011 viser at utlakingen fra royalimpregnerte produkter er svært lav.

I rapporten fra DTI, som ble publisert hos International Research Group on Wood Protection (IRG), fremgår det faktisk at etter 7 år så var utlakingen fra royalimpregnerte materialer så liten at kobberkonsentrasjonen i jorda var lavere enn det som er akseptert i dansk drikkevann.

Terrasse, trapp, plantekasse, sitteplass og bordplass i grå Concise terrassebord. Foto: Lediard Fotot AS
Foto: Lediard Foto AS

Hvordan minimere risikoen?

Det er altså ikke noe problem å bruke royalimpregnerte materialer i plantekasser. Men det finnes fortsatt noen enkle forholdsregler som vi anbefaler deg at du følger:

  1. Du bør skille jord og planter fra materialene ved å bruke knotteplast eller annen tett plastfilm. Det bevarer også trevirket lengre.
  2. Vurder plasseringen av plantekassene. Selv om MøreRoyal er laget for all slags vær og jorda naturligvis må vannes, kan det være greit om trevirket ikke plasseres der regnet står på som verst.

MøreRoyal produseres i henhold til strenge krav til produksjonsprosessen og impregneringsmidlene, og kan derfor anses som en pålitelig leverandør av kobberimpregnerte produkter.

Les hvorfor du bør velge produkter NTR-godkjent impregnering

Vi konkluderer derfor med at MøreRoyal egner seg svært godt som materiale til plantekasser. Du får holdbare og vakre produkter, som tåler både ytre og – i dette tilfellet – indre krefter bedre enn mye annet på markedet.

Ved å ta noen enkle grep, riktig bruk og litt pleie, kan MøreRoyal fint brukes til bærekraftige og vakre plante- og grønnsakskasser i mange år fremover.

Her har du noen tips og inspirasjoner til bruk av MøreRoyal til plante- og grønnsakskasser:

DIY: Grønnsakshage – tid for å dyrke selv

Marte Helgetun: Plantekassegelender

Blomsterkasser i MøreRoyal
Foto: Marte Helgetun