Derfor bør du velge produkter med NTR-godkjent impregnering

Bærekraft og kvalitet blir bare viktigere og viktigere i dagens samfunn. Mange bedrifter, både store og små, får kjenne på at det stilles strenge krav til utførelse og dokumentasjon i forbindelse med både offentlige og private byggeprosjekter. Det finnes et hopetall med viktige sertifiseringer, og for segmentet med impregnert trevirke er NTR-godkjenning et solid kvalitetsstempel.

Hva er NTR-godkjenning?

NTR står for Nordisk Trebeskyttelsesråd, og er en sertifiseringsordning som stiller strenge krav til både prosessene og materialene i forbindelse med impregnering av trevirke. Med utgangspunkt i NS-EN 351 – Tre og trebaserte produkters holdbarhet, finnes impregneringsklasser og standarder for trykkimpregnert tre som en frivillig kontrollordning.

Det er disse kvalitetskravene som er samlet under NTR-godkjenningen. NTR-godkjent impregnering av trevirke gir holdbare produkter som også er trygge for både mennesker og miljø.

For å oppnå NTR-godkjenning, går trevirket gjennom en kvalitetskontrollert prosess der de impregneres med NTR-godkjente beskyttelsesmidler og forlenger levetiden og beskytter mot råte, sopp og insekter. Resultatet oppnås ved å følge bestemte standarder for optimal inntrenging og opptak av beskyttelsesmidler i trevirket.

Concise Tretak , natur

NTR-godkjent impregnering betyr at produktene er holdbare og solide etter en felles, Nordisk standard, i tillegg til at de tilfredsstiller kravene til helse og miljø i Europa.

Les mer om MøreRoyal og miljø her

Fordeler med NTR-godkjent impregnering

Forlenget levetid – NTR-godkjent impregnering beskytter mot de ødeleggende effektene fra råte og sopp. Skikkelig impregnering med godkjent impregneringsmiddel gir lengre holdbarhet og bedre funksjonalitet over tid.

Kvalitetsgaranti – Trevirke med NTR-godkjenning er en kvalitetsgaranti til byggherrer, arkitekter og ikke minst sluttbrukere. Godkjenningen er en forsikring om at trevirket tilfredsstiller de høyeste krav til kvalitet og holdbarhet.

Lovlydighet – Ved å benytte seg av NTR-godkjente produkter, er man også med på å overholde nasjonale og internasjonale regler og standarder. Dette er et vesentlig aspekt for både offentlige og kommersielle byggeprosjekter.

Les mer om råtegarantien til MøreRoyal

Terrassebord UNO 28x120, grå

NTRs rolle og kvalitetskontroll

NTR gjennomfører jevnlige inspeksjoner og tester for å kontrollere at impregnerte treprodukter på markedet holder den høye standarden som godkjenningen krever. I Norge er det Norsk Impregneringskontroll (NIK) som utfører kontrollene, som gjennomføres både som uanmeldte fabrikkbesøk og ved stikkprøver av produktene.

Ved disse kontrollene sjekkes det at produktene oppfyller kravene til impregneringsdybde og kjemikalieopptak, slik det er spesifisert i NTRs dokumenter.

NTR-godkjent impregnering er derfor en pålitelig sertifisering for alle som ser etter produkter med god holdbarhet. Den som investerer i NTR-godkjente produkter, investerer i bærekraft og økonomisk fornuft. For beslutningstakere som huseiere, byggherrer og utviklere er det også en investering som lønner seg over tid.

Kilder

  1. Norsk Impregneringskontroll (treteknisk.no)
  2. Regler for impregnering (nibio.no)
  3. Fokus 21 – Trykkimpregnering (treteknisk.no)