Byggmakker Bytås sertifisert som Miljøfyrtårn

Bærekraftig drift og konkrete miljøtiltak blir stadig viktigere innen alle bransjer. Talgø MøreTre AS ble som første selskap i Talgø-konsernet sertifisert som Miljøfyrtårn i 2021, og nå følger også andre selskap i konsernet etter. Byggmakker Bytås tar det grønne skiftet på alvor, og fra februar 2022 har de fått det synlige beviset på at de er på riktig veg. Vi gratulerer Byggmakker Bytås som Miljøfyrtårn!

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og hjelper virksomheter i å lykkes med grønn omstilling. Som Miljøfyrtårn skal Byggmakker Bytås aktivt bidra til endring og en mer bærekraftig fremtid. Sertifiseringsprosessen gir konkrete verktøy slik at Byggmakker kan jobbe enda mer målrettet for å forbedre sine miljøprestasjoner, innenfor gitte områder i sin bransje.

Les mer om Miljøfyrtårn her

Foto av Miljøfyrtårn-skilt plassert på bakken ved høstblader
Foto: Miljøfyrtårn

Miljøarbeid fremmer god lønnsomhet i bedriften

Skal man sertifiseres som Miljøfyrtårn stilles det strenge krav til rutiner. Videre må det gjøres veloverveide og bærekraftige valg på alle områder i bedriften. Kundene forventer i dag at alle bedrifter har et bevisst forhold til miljøarbeidet, og at både råvarer og leverandører velges med omhu.

Lagersjef Nickander Vatn legger ikke skjul på at dette har vært et givende, men også utfordrende arbeid for bedriften.
– Prosessen har vært utrolig lærerik, og vi har arbeidet detaljert med avfallssortering, HMS, innkjøp og transportrutiner. Det vi erfarer i etterkant er at gode rutiner gir merverdi på bunnlinjen. Dermed går miljøarbeidet også hånd i hånd med økt lønnsomhet.

Alle ansatte har i stor grad vært involvert i det løpende arbeidet. Sertifiseringen som Miljøfyrtårn blir dermed en anerkjennelse av en felles innsats, og et bevis på at prosessen har vært nyttig og vellykket å ta del i.

For oss er dette et bevis ovenfor kundene at vi tar klimautfordringene på alvor og gjør vår del for å minske klimaavtrykket vårt.

Lagersjef Nickander Vatn, Byggmakker Bytås
Nickander Vatn ved Byggmakker Bytås
Nickander Vatn ved Byggmakker Bytås

Miljøfyrtårn er en løpende prosess

Selv om Byggmakker Bytås nå kan smykke seg med den anerkjente sertifiseringen, er arbeidet på ingen måte over. Det positive miljøarbeidet rapporteres inn og holdes løpende i gang. Resultatene samles i en årlig klima- og miljørapport. Her kan bedriften selv måle effekten av miljøarbeidet og følge opp at egne utslipp reduseres. Rapporten gir også mulighet for å utforske forbedringsmuligheter bedriften kan jobbe mot i fremtiden.

Vi skal fortsette å videreutvikle og implementere gode miljørutiner her hos Byggmakker Bytås, sier Nickander Vatn. Med det understrekes at tittelen Miljøfyrtårn kun er startskuddet for miljøarbeidet i sertifiserte bedrifter.  

Byggmakker Bytås er en del av Talgø-konsernet, og fokus på miljø er strategisk nedfelt på høyeste nivå. Det er derfor et bevisst valg å være en fremtidsrettet organisasjon, hvor etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd. Talgø er svært stolte over å ha nok en Miljøfyrtårn-bedrift i sin organisasjon, og er sikre på at dette også verdsettes av kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Les mer om Miljøfyrtårn i Talgø-konsernet her

Inspirasjoner