Meldal Miljøanlegg og Talgø – fra avfall til næringsrik jord

I Meldal kommune i Trøndelag finner du Meldal Miljøanlegg, et selskap med klare ambisjoner og en tomt på 300 mål som gir rom for å vokse. Her skal nemlig effektivisering, modernisering og nytenking sørge for at anlegget med tiden blir et av de ledende i regionen på håndtering av organisk avfall. Og på startstreken av et samarbeid står Talgø, som stadig søker nye bruksområder for avfall fra produksjonen, nå med mål om å bidra til produksjon av matjord.

Foto av John Horg foran Meldal Miljøanlegg.
Prosjektleder John Horg har ambisjoner på vegne av Meldal Miljøanlegg. Nå snuser selskapet også på et samarbeid med Talgø. Foto: Sigrid Skjølsvold

Meldal Miljøanlegg med vind i seilene

Meldal Miljøanlegg er et ordinært avfallsdeponi som tar imot og håndterer store mengder restavfall fra bygg og anlegg, ulike renseanlegg, samt lett forurenset jord og betong. Pr. i dag utnytter selskapet kun halvparten av de 300 målene de disponerer, men i løpet av få år er målet å ha tatt i bruk det totale tomtearealet. Ikke nødvendigvis for å øke i volum, men for å sørge for størst mulig grad av gjenvinning av materialene. Og for å komme dit kreves det utvikling og nytenking.

For miljøet er selvsagt det aller viktigste en bevisstgjøring hos oss alle, slik at minst mulig ender som avfall. Men når noe først havner på deponiet som avfall er det soleklare målet at så lenge dette kan gjenvinnes eller gjenbrukes, så skal vi sørge for å få det gjort.

John Horg, prosjektleder hos Meldal Miljøanlegg

Kompostering av organisk avfall

Hos Meldal Miljøanlegg har komposteringsanlegget blitt stadig mer sentralt. Her ender alt av organisk avfall som kan komposteres opp, som hage- og parkavfall. På sikt skal det også legges til rette for mottak av organisk avfall fra landbruket. I tillegg ser bedriften på andre muligheter for å utnytte avfall til kompostering, som f.eks. å bruke overflødig torv og jord fra vegarbeid og byggeplasser.

Grovkvernet hageavfall / Meldal Miljøanlegg
Grovkvernet hageavfall – på veg til nytt liv som hagejord. Foto: Sigrid Skjølsvold

Det organiske avfallet kommer blant annet fra ReMidt sine gjenvinningsstasjoner i regionen. I komposteringsanlegget kvernes og komposteres avfallet, før det blandes med andre typer masser, som finstoff fra grusproduksjon, for å sikre jord av ønsket kvalitet.

– Komposteringen er underlagt strenge kontroller, alt dokumenteres og analyseres grundig, og alle våre jordtyper registreres hos Mattilsynet. Pr. i dag produserer vi to ulike typer jord, og hagejorden holder så god kvalitet at den kan brukes i både bed og potter, sier Horg.

Hagejord / Meldal Miljøanlegg
John Horg garanterer for jord av høy kvalitet, som også passer til blomsterbed og potteplater. Foto: Sigrid Skjølsvold.

Jord fra Meldal Miljøstasjon er å få kjøpt hos gjenvinningsstasjonene i både Meldal og Surnadal. Pr. i dag kan jorden kjøpes i hengerlass (500 kg / 1 tonn) eller storsekk, men det jobbes med løsninger for å kunne tilby også mindre kvanta.

Nye lokale partnere

Meldal Miljøstasjon har et tett og nært samarbeid med mange lokale aktører, og står nå i startgropen av et nytt samarbeid med Talgø.

– I de tilfeller hvor avfall ikke er det å unngå er det viktig at vi ser på dette som en ressurs og sørger for at det nyttiggjøres på best mulig måte, sier Elmer Talgø, innkjøps- og utviklingsansvarlig i Talgø. Vi jobber nå med å kartlegge hva slags avfall vi kan bruke til dette formålet, men ser også på muligheten for å selge sluttproduktet gjennom våre butikker, sier han.

– Den jobben som blir gjort hos aktører som Meldal Miljøstasjon, ReMidt og andre som jobber med gjenvinning av avfall er avgjørende. I den grad avfallet kan få nytt liv og nyttiggjøres er det nesten som en plikt å regne, dersom vi skal ha noen forhåpning om å nå klimamålene i fremtiden, avslutter han.

Vil du vite mer om Talgøs miljøarbeid?

Les våre artikler her:

Talgø har blitt Miljøfyrtårn
Miljøtiltak i Talgø – på veg mot et grønnere samfunn
Ingenting skal gå til spille – bruk av spillprodukter hos Talgø
Dyrestrø levert som rundballer

Kilder: Talgø MøreTre AS / Meldal Miljøanlegg / Trollheimsporten / Driva

Inspirasjoner