Kappflater

Vi understreker viktigheten av behandling av alle kappflater på MøreRoyal materialer (kledning, terrassebord, tretak etc.) Kappflater vil være utsatt for fuktinntrenging, noe som gir risiko for råte, at treet sveller eller krymper eller får kosmetiske skader og utslag av svertesopp.

Kappflatene må derfor forsegles med MøreRoyal Treolje for at montering skal være godkjent og garanti skal gjelde. Denne oljen inneholder riktige bestanddeler som ivaretar materialene på en optimal måte, og MøreRoyal Treolje skal derfor benyttes til kappflatebehandling og øvrig behandling på alle våre materialer.

Dersom kunde velger å benytte andre oljer eller vedlikeholdsprodukter vil ikke garantibestemmelsene gjelde, da vi ikke kan garantere for bestanddeler og produktinnhold i disse.

Bruk svamp til å dekke kappflatene med olje

MøreRoyal treolje
MøreRoyal Treolje
MøreRoyal Treolje på kappflater
Les mer i vår FDV