Kapytor

Vi understryker vikten av behandling av alla kapytor på MøreRoyal-material (klädning, trall, trätak etc.) Kapytor utsätts för inträngande fukt, något som ökar risken för röta, att träet sväller eller krymper eller får kosmetiska skador och angrips av svartmögel.

Kapytorna måste därför förseglas med MøreRoyal träolja för att monteringen ska vara godkänd och garantin ska gälla. Oljan innehåller beståndsdelar som bevarar materialet på optimalt sätt, och MøreRoyal träolja ska därför användas till behandling av kapytor och övrig behandling på alla våra material. Vi kan inte kontrollera beståndsdelarna och produktinnehållet om kunden väljer att använda andra oljor eller underhållsprodukter, och därför gäller inte garantin om så är fallet.

Enkel oljning av kapytor med hjälp av MøreRoyal träolja och svamp

Se FDV