Kvae / Harpiks

Kvae og harpiks er en helt naturlig del av materialer hvor furu er brukt som råstoff, og utkok kan forekomme. Vit også at et rikt innhold av kvae er regnet som et kjennetegn på materialer av ekstra god kvalitet. Naturen vil normalt sørge for å fjerne dette helt selv, med hjelp fra vær og vind.

Hvordan ser kvae / harpiks ut?

Kvae er en grå / hvit seig masse, og vil særlig rundt kvister legge seg som hvite krystaller.

Hvor mye kvae er det i materialene?

Furu inneholder varierende mengde med kvae. Enkelte ganger kan man likevel oppleve utkok på materialene. Hvor mye kvae som kokes ut er avhengig av hvor mye kvae som allerede finnes i materialene, samt temperaturforholdene. Normalt vil du få mer harpiksutslag på en varm overflate enn på en kald overflate.

Kan kvae / harpiks skade materialene?

Kvae som har størknet og krystallisert seg vil etter hvert slites bort av ytre faktorer, men kan etterlate seg en lysere flekk. Det blir da en kosmetisk vurdering om du ønsker å olje materialene på nytt.

Hvordan fjernes kvae / harpiks?

Normalt vil harpiksen forvitre over tid som følge av slitasje fra vær og vind. Harpiks kan også skrapes bort eller fjernes med en stiv børste, men vi anbefaler å la naturen gjøre jobben.

Varme og kvae / harpiks

Jo høyere temperatur, jo høyere er sannsynligheten for harpiksutslag. Mørke farger vil naturlig få en høyere temperatur når de eksponeres for sol, og derfor vil MøreRoyal setersvart og brun være mer utsatt en lysere farger.

Harpiksutslag oppstår som oftest:

  • I området rundt kvister i materialene
  • På materialer som eksponeres mye for sollys
  • På materialer som er montert sør- eller vestvendt

Harpiksutslag er en del av naturlige prosesser og helt normalt. Det vil forsvinne over tid og gir ikke rett til reklamasjon.