Kåda/harts

Kåda och harts är en helt naturlig del av material där furu används som råämne, och utfällning kan förekomma. Ett högt innehåll av kåda räknas också som ett kännetecken för material av extra god kvalitet. Detta försvinner oftast på naturlig väg på grund av väder och vind.

Hur ser kåda/harts ut?

Kåda är en grå/vit seg massa som torkar till vita kristaller, särskilt runt kvistar..

Hur mycket kåda är det i materialet?

Furu innehåller varierande mängder kåda. Enstaka gånger kan det hända att utfällning sker på materialet. Hur mycket kåda som förekommer beror på hur mycket kåda som redan finns i materialet samt rådande temperaturförhållanden. Normalt sker det mer utfällning av kåda på en varm yta än på en kall yta.

Kan kåda/harts skada materialet?

Kåda som har torkat och kristalliserats slits efter ett tag bort av yttre faktorer, men kan efterlämna en ljusare fläck. Det blir då en rent kosmetisk värdering om du vill olja in materialet på nytt.

Hur försvinner kåda/harts?

Vanligtvis förvittrar hartset med tiden till följd av slitage från väder och vind. Harts kan också skrapas bort eller avlägsnas med en hård borste. Vi rekommenderar däremot att man låter naturen göra jobbet.

Värme och kåda/harts

Ju högre temperatur desto större är sannolikheten för kådutfällning. Det är naturligt att mörkare färger får en högre temperatur när de utsätts för solljus. Därför kommer MøreRoyal svart och brun att vara mer utsatta än de ljusare färgerna.

Kådutfällning uppstår oftast:

  • I områden runt kvistar i materialen
  • På material som utsätts för mycket solljus
  • På material monterat i söder- eller västläge

Kådutfällning är en del av naturliga processer och är helt normalt. Det försvinner över tid och ger inte rätt till reklamation.