PROSJEKT: Ullerål skole

Når to blir til én! I august 2020 åpnet nye Ullerål skole, med plass til hele 600 elever, som en erstatning for gamle Ullerål skole og Hønefoss skole. Skolen rommer mye, også utendørs, og involvering av både elever og ansatte undervegs i prosessen har sørget for at mange ønsker har blitt oppfylt av byggherre Ringerike kommune.

Ullerål skole
Ullerål skole
Ullerål skole

Om prosjektet

I den gamle Ullerål skole var det plass til 350 elever, og bygningsmassen begynte å bli utdatert. Det ble derfor besluttet å bygge en ny skole med plass til 600 elever, et moderne bygg hvor alt ble lagt til rette for et fleksibelt og godt læringsmiljø. Bygget er hovedsakelig bygd over to etasjer, er ca. 9.100 kvm. og huser elever fra 1. til 7. klasse.

Selve bygget ble utformet som en åpen U, hvor linken til den norrøne guden Ullr, som har gitt skolen dens navn, er tydelig. Også i utsmykkingen av bygget har det norrøne fått spille en rolle.

Uteområdene på Ullerål skole har også fått ekstra fokus, og barna har selv fått komme med innspill og ønsker for å skape en attraktiv skolegård. Og at Ullerål skole blir et sted hvor man kan få opp pulsen er det i hvert fall liten tvil om. Se bare listen over noe av det du kan bruke friminuttet på:

  • Flerbrukshall
  • Hinderløype
  • Zip-line
  • Trampoliner
  • Klatretårn
  • Ballbinge
  • 5er gressbane
  • To asfalterte baner – som kan islegges (brukes til alt fra basketball til ishockey)

Skolen og uteområdet utgjør samlet sett et viktig nærmiljøanlegg for beboerne i området, hvor blant annet flerbrukshallen med plass til 200 publikummere leies ut til idrettslag og organisasjoner i kommunen, og musikkavdelingen leies ut til kulturskolen.
Byggherre for prosjektet har vært Ringerike kommune med Betonmast Ringerike som totalentreprenør. Underveis i prosjektet ble det valgt miljøvennlige løsninger og materialer, og Ullerål skole tilfredsstilte med det kravene i BREEAM NOR Good. Fasaden ble kledt i royalimpregnert tre med spiler i varierende avstand, og det ble lagt vekt på at fasaden skulle harmonere med skogsområdet rundt skolen og eksisterende bebyggelse i området.

Vi gratulerer elever, ansatte og øvrige brukere med et flott bygg!

Les mer om Ullerål skole hos bygg.no.

Talgø MøreTre AS har levert MøreRoyal® kledning i setersvart til Ullerål skole.

INFORMASJON – Ullerål skole

Kategori: Barnehager og skoler
Adresse: Tyrimyrveien 1, 3515 Hønefoss
Byggherre: Ringerike kommune
Entreprenør: BetonMastHæhre Ringerike
Arkitekt: L2 Arkitekter
MøreRoyal®: Kledning
Profil/ Dimensjon: 19×148 dobbelfals tett
Farge: RS.25 setersvart
Miljø: BREEAM NOR Good
Ferdigstilt 2020

Andre skoler og barnehager i MøreRoyal®

Foto: Stefan Offergaard – bygg.no

Inspirasjoner