Materialer som ikke råtner – unngå råte i treverk

Har du tenkt på om huset ditt råtner på rot? Skal du bygge nytt er det helt avgjørende å ta hensyn til klimautfordringer og de belastninger treverket blir utsatt for over tid. Tre opplever nå en renessanse som byggemateriale og brukes hyppig i alle typer arkitektur, og da er det viktig å tenke på hvordan man kan unngå råteskader.

Velg holdbare materialer for å unngå råte i treverk.
Foto av terrasse i MøreRoyal brun.

Råte i treverk er noe du gjerne vil unngå, enten det er snakk om råteangrep på terrassen eller kledningen på huset ditt. Råteskader oppstår når materialer over tid angripes av treødeleggende råtesopper, og kan være både vanskelig og dyrt å rydde opp i. Velg materialer som tåler et røft, nordisk klima når du går i gang med nye prosjekter, så er det langt mindre sannsynlig at råtesoppene velger å gå til angrep på nettopp ditt hus.

Egen standard angir holdbarhet

Det er utarbeidet en egen standard for testing av trevirkets naturlige holdbarhet. Her klassifiseres holdbarheten mot råteangrep i fem klasser:

  1. Meget holdbar
  2. Holdbar
  3. Middels holdbar
  4. Lite holdbar
  5. Ikke holdbar

Kilde: “Tre og trebaserte produkters holdbarhet. Holdbarhet av heltre”, NS-EN 351-1.

MøreRoyal får her toppscore og klassifiseres i råteklasse 1 – og vi tør dermed påstå at den har markedets beste råtemotstand. Så trygge er vi på dette at vi gir 50 års garanti på råte på MøreRoyal kledning (forutsatt riktig bruk og montering).

Utforming kan hindre råte i treverk

Det er også viktig å tenke på selve utformingen og arkitekturen på huset når man bygger, slik at selve konstruksjonen beskytter treet mot fuktskader. I særlig utsatte områder, for eksempel Bergen, velger man ofte liggende kledninger. Da vil de nederste bordene der fuktskader ofte oppstår enkelt kunne byttes. Vinkler, overganger og karnapper kan fort gjøre huset ditt ekstra sårbart for fuktighet. Det er likevel ikke alltid det er mulig eller ønskelig å ta alle bygningsmessige hensyn. Da er valg av materialer ekstra viktig.

Klimaforskere dokumenterer at det varme og våte vestlandsklimaet vil bre seg utover de kommende årene. Om et par tiår anslår man at 2,5 millioner hus vil være utsatt for høy råtefare. Det innebærer at riktig valg av materialer blir stadig viktigere, og argumentet om råtebestandighet tillegges nå langt større vekt enn tidligere.

Kilde: klimaforsker Olav Hygen, undersøkelse for Byggforsk og Metorologisk Institutt, 2010

Både bygg- og anleggsbransjen og anleggsgartnere forventer at trematerialer vil hevde seg godt i konkurranse med andre tradisjonelt sett mer holdbare materialer i tiden fremover. Dette til tross for at man opplever en viss kunnskapsmangel blant fagfolk når det gjelder egenskaper, levetid og flere andre viktige parametere.

Det er stort fokus på bærekraft og miljøvennlige løsninger i byggebransjen, og i så måte vil MøreRoyal være et godt valg både når det kommer til råteklasse, levetid og prosjektets fotavtrykk.

Salgssjef Brynjar Ansnes Moe, Talgø
  • I en klimakalkulator vil valg av trematerialer med lang levetid komme veldig gunstig ut.

Husk å tenke på råtemotstand før du velger materialer til ditt prosjekt.
Det kan lønne seg.