Europas mest moderne impregneringsanlegg?

Talgø har lange, tradisjonsrike røtter som strekker seg helt tilbake til 1899. Mye av årsaken til bedriftens suksess er selskapets unike evne til å stadig omstille seg, utvikle seg og jobbe målrettet med innovasjon. Nå retter Talgø-konsernet igjen blikket fremover med nok en storstilt satsing – et toppmoderne impregneringsanlegg av internasjonal standard.

Prosjekter til en verdi over 100 MNOK

Hallvard Brusethaug er daglig leder hos Talgø MøreTre AS og har vært prosjektleder for utbyggingen på Syltøran i Surnadal.

– Dette året kommer vi til å investere over 100 millioner kroner totalt, sier Brusethaug. – Impregneringsanlegget, to nye royaltanker og nytt høvleri utgjør størstedelen av kostnaden med en investering på ca. 95 MNOK. I tillegg investeres det en god del i både bygningsmasse og infrastruktur, som grunn, el., vann- og varmeforsyning, for å sikre et velfungerende anlegg i alle ledd. Samtidig legger vi til rette for fremtidige utbygginger, fortsetter han.              

MøreRoyal oljetank
Talgø MøreTre AS supplerer jevnlig med nye tanker til royal-produksjon, i takt med stadig økende etterspørsel fra markedet. Foto: Lediard Foto AS

Talgøs tomt på Syltøran utgjør i dag ca. 180 dekar, hvor Talgø MøreTre benytter ca. 130 dekar og butikkene Byggmakker og Hageland resten. Ca. 20 dekar av dette er foreløpig ikke opparbeidet.

– Ja, vi må tenke kreativt når det er snakk om videre utvikling på egen tomt, ler Hallvard. – Heldigvis har vi sikret oss det tidligere Trollheimen-bygget. Dette skal etter hvert bli både lager og administrasjonsbygg. Det gjør at annet areal kan frigjøres og få mer produktive formål. Vi er pr. i dag ca. 90 ansatte i arbeidsstokken, og hvis vi lykkes med våre satsinger vil behovet vårt bare fortsette å vokse, også i fremtiden, sier han.

Oversiktsbilde av Talgø MøreTre AS
Full aktivitet hos Talgø MøreTre AS på Syltøran. I første omgang utvides området med et nytt og topp moderne impregneringsanlegg.

Tunge løft for fremtiden

I november var det klart for prosjektets hittil tyngste løft. Da ankom nemlig den nye trykkokeren, eller autoclaven, fra Belgia. Autoclaven hadde da vært på en lengre Europa-reise, først med spesialtransport med bil fra Belgia til Nederland (Rotterdam), deretter med båt til Surnadal Havn. Og med en diameter på 4,1 meter, en lengde på 17,5 meter og en totalvekt på 53 tonn var det et heftig løft som skulle gjennomføres:

Autoclaven heises på land – store krefter i sving. Foto: Hallvard Brusethaug

– Som en kuriositet kan vi nevne at det måtte 4–5 trailere til for å frakte kontravekter til de to mobilkranene som skulle løfte trykkokeren på plass i bygget, for at kranene skulle gjennomføre løftet på en trygg måte, påpeker Brusethaug. – Det sier litt om dimensjonene vi snakker om, og som kreves for å få et velfungerende anlegg på en slik størrelse.

Klargjøring for transport til Talgø MøreTre AS. Foto: Hallvard Brusethaug

Og med autoclaven trygt i havn nærmer det seg oppstart for Halvard Brusethaug og resten av arbeidsstokken hos Talgø MøreTre. Så tidlig som mulig på nyåret skal det nye anlegget settes i drift. Anlegget vil da sikre at produksjonen av MøreRoyal til det nordiske markedet fortsetter med uforminsket styrke. Med det nye impregneringsanlegget på plass øker nemlig kapasiteten på CU med ca. 130.000 nom. m³.

Toppmoderne impregneringsanlegg – også i europeisk målestokk

I det nye impregneringsanlegget trykkimpregneres furu før trelasten sendes videre til royalbehandling. Trykkimpregneringen sikrer mot råte og gir materialene lang levetid, og under royalbehandlingen trekkes vannet ut av treet og erstattes med olje. Resultatet blir en tørket trelast som er oljebehandlet på alle sider og klar til bruk uten ytterligere toppstrøk.

– Det er et imponerende anlegg vi kjører i gang når alt er på plass, forsikrer Brusethaug. – I bygget er det brukt rundt 40 tonn med armeringsstål og 700 m³ betong, og vi får nye produksjonslokaler som vil bringe oss videre framover i årene som kommer. Som en lokal aktør er det også viktig for oss å understreke at alt har vært gjennomført med kompetente, lokale partnere, som blant andre Setra Drift.

Fortsatt vilje til satsing

Talgø har i hele sin over 120 år lange historie tatt samfunnsansvar, med et grunnleggende ønske om å skape nye arbeidsplasser, samt trygge og utvikle eksisterende arbeidsplasser. Det gjør at bedriften også fremover fortsetter investeringene. Fortsatt gjenstår nemlig prosjekter som krever investeringer i størrelsesorden 200 MNOK, med flere royaltanker, videreutvikling av bygg og prosjekter innen FoU på planen for 2022-2024.

Stabel med MøreRoyal-materialer
MøreRoyal – etterspurte materialer både på privat- og proffmarkedet.

– Det handler ikke bare om volum heller, påpeker Brusethaug. – Vi har nå investert i en toppmoderne skanner på eget høvleri, for å sikre at kvaliteten ut til kundene er av ypperste klasse til enhver tid. MøreRoyal er, og skal nemlig være, materialer i premium-klassen, og det er noe vi tar på største alvor.

At Talgø satser tungt videre er det derfor ingen grunn til å tvile på. Og hva som venter rundt neste sving – vel, det gjenstår å se…

Les andre artikler fra Talgø her:

Inspirasjoner