Talgø tar arbeidsinkludering på alvor

Talgø startet med arbeidsinkludering allerede tidlig på 90-tallet, og har opp gjennom årene tatt imot og fulgt opp mange på vegen til arbeidslivet, både de som skal ta steget ut i arbeidslivet for første gang, og de som i en periode har stått utenfor av ulike årsaker. Arbeids- og inkluderingsbedriften Trollheim AS skryter av innsatsen som konsernet legger ned, og understreker at de er helt avhengige av samarbeid med bedrifter som Talgø for å lykkes med å få flest mulig i arbeid.

Samarbeid med lokal arbeids- og inkluderingsbedrift sentral

Arbeids- og inkluderingsbedriften Trollheim har som hovedmål å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet ved hjelp av ulike former for arbeidspraksis og opplæring, og har i mange år samarbeidet tett med Talgø.

– Vi er helt avhengige av samarbeidende bedrifter i det lokale næringslivet, og at de legger til rette for arbeidsutprøving og arbeidstreningsplasser, sier fagleder Åse Torill Solli hos Trollheim. Det er mange lokale bedrifter som fortjener skryt her, men Talgø og deres ansatte er spesielt gode på dette, og er et eksempel til etterfølgelse, fortsetter hun. Det handler i stor grad om å gi folk en sjanse, og Talgø har evnet å se at dette er en vinn-vinn-situasjon, både for bedriften, den enkelte arbeidstaker og for samfunnet. Talgø får tilgang til arbeidskraft, og hver enkelt person får en reell sjanse til å vise hva han eller hun duger til. Det er vi alle tjent med.

Alle bør få en sjanse

Selv om det krever ekstra tid og ressurser er Talgø tydelige på at dette er en innsats som betaler seg på mer enn en måte. Produksjonsleder Arve Ervik og avdelingsleder John Moe i Talgøs elementavdeling har hatt en viktig rolle i arbeidet med arbeidsutprøving og arbeidstrening, både for norskspråklige og fremmedspråklige arbeidstakere, og er opptatt av å gjøre det de kan for at alle skal ha en jobb å gå til.

– Alle bør få en sjanse, om man er en ungdom som står på terskelen til å ta fatt på arbeidslivet, om man kommer fra et annet land med en annen kultur, eller om man av ulike årsaker har falt av jobbkarusellen for en periode, sier Arve Ervik. Av og til er det noen som går rett inn i rollen de får tildelt, mens andre ganger tar dette litt tid, eller vi finner ut at vi må være ekstra tett på for at spillereglene i arbeidslivet skal forstås. Opplæring, tilrettelegging, veiledning og god kommunikasjon er uansett alfa og omega, fortsetter Ervik, som skal ha sin del av æren for at Talgø har lyktes med arbeidsinkludering i så stor grad.

Arve Ervik, Talgø Bygg AS, primus motor for arbeidsinkludering i Talgø.

I dag er det lang strengere krav til formell kompetanse enn tidligere, og også de raske, teknologiske fremskrittene har gjort sitt til at det er vanskelig å henge med for enkelte. I Talgø er man derfor opptatt av at alle bør få en sjanse, også de som har såkalte hull på CVen. Og ikke minst skal det være rom for å prøve og feile.

Vær bevisst at ting kan ta tid

Å jobbe med arbeidsinkludering innebærer også at man av og til ikke lykkes i å nå målet, men før man kommer dit er Talgø klare på at det aller meste skal være prøvd. I enkelte tilfeller har faktisk Ervik selv tatt turen hjem til arbeidstakere, for å vekke vedkommende og få ham på jobb.

– Det er klart dette kan virke ressurskrevende sett fra utsiden, men det er viktig å være klar over at slike prosesser kan ta veldig lang tid. Likevel tør jeg å påstå at det definitivt er verdt det. Å se at arbeidstakere får orden på livet sitt og står i produksjonen på lik linje med alle andre, er ekstremt verdifullt. Både for oss som bedrift, for samfunnet, men aller viktigst, det kan være helt avgjørende for den enkelte arbeidstaker, sier Ervik.

Trollheim ønsker å få flere på banen

Mange bedrifter har et samarbeid med Trollheim, noe som er avgjørende for å lykkes med å få folk inn og tilbake til arbeidslivet.

– Alt handler om å gi folk en sjanse, sier Åse Torill Solli. Bedriftene er døråpnerne, og sammen skal vi sørge for at flere lykkes i arbeidslivet. Men det krever selvsagt noe, både av bedriftene og av de som står rundt i arbeidshverdagen. Det må være aksept for at ikke alle kan jobbe 37,5 timers uke, at enkelte har behov for flere pauser eller må fritas fra enkelte arbeidsoppgaver. Å være raus, imøtekommende og løsningsorientert løser imidlertid mye, fortsetter hun. Som Arve påpeker er imidlertid gevinsten enormt stor for alle involverte, og vi ser derfor gjerne at enda flere bedrifter tar kontakt med oss, avslutter en engasjert Åse Torill.

FNs bærekraftsmål i praksis

Talgø er nå i gang med et sertifiseringsløp på vegen mot en grønnere fremtid. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og har vært en naturlig del av dette arbeidet. FNs bærekraftsmål nummer 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst, noe Talgø har jobbet aktivt med i mange år. I lokal målestokk er konsernet en stor arbeidsgiver, med ca. 220 ansatte, og tilrettelegging for størst mulig sysselsetting lokalt er et uttalt mål. Skal vi klare å skape levende bygder i Norge, er vi avhengige av kompetansearbeidsplasser også utenfor bykjernene. I tillegg har det vært, og skal fortsatt være, naturlig å ha tett dialog med både skoler, kommunene i regionen og NAV, for å sørge for at vi får den kompetansen vi har behov for, og at vi får flest mulig ut i arbeidslivet.

Les mer om Talgø og vegen mot Miljøfyrtårn her

Samfunnsansvar som en del av DNAet

Talgø ble grunnlagt av Thore og Thora Talgø helt tilbake i 1899, og helt siden den spede start har samfunnsansvar vært en del av DNAet til konsernet. Da Thore falt fra av lungebetennelse i førtiårene var det hans kone Thora som overtok ansvaret for Talgø, og trolig var hun en av landets første kvinnelige industrigründere. Thora ledet selskapet med stø hånd, samtidig som hun også hadde Talgøs arbeidere i kost og losji, og ansvaret for fire små gutter. Likevel var det naturlig for Thora å se hva mer hun kunne gjøre for andre i et samfunn preget av fattigdom, og hun grunnla derfor Todalen Sanitetsforening allerede i 1916. Siden den gang har inkludering, anstendig arbeid til alle og lokal sysselsetting vært en av bærebjelkene i Talgø.