Spesialprosjekt: Flere MøreRoyal-klopper til Follo

I markene i og rundt Follokommunene, fortsetter den store dugnadsinnsatsen som NOTS Follo har startet på – hånd i hånd med MøreRoyal. Den uvurderlige innstasen fra NOTS Follo er med på å tilrettelegge for økt aktivitet og friluftsliv i et vakkert og tettbodd sted sør for hovedstaden.

Terrengsyklister uten fritidsproblemer

NOTS står for Norsk Organisasjon for Terrengsykling. Men selv om de har sykkel som hovedinteresse, så legger de ned dugnadsjobben på vegne av alle brukere av marka. Enkel tilgang til marka er viktig i et folkehelseperspektiv, både fysisk, psykisk og ikke minst opplevelsesmessig. Bruken av turstier og løyper eksploderte under pandemien – og dermed også slitasjen.

– I Oslo og omegn har DNT og lokale turlag vedlikeholdsansvar for blåmerkede turstier, mens Skiforeningen og lokale løypelag har ansvaret for de rødmerkede. Men ingen, unntatt NOTS, har tatt nevneverdige initiativer til å vedlikeholde de mange umerkede turstiene. Disse har ofte en langt høyere opplevelsesverdi enn de merkede.

– Dette er typiske eventyrstier i nærmarka, som i praksis er de mest benyttede til turer og rekreasjon, sier styreleder i NOTS Follo, Endre Løvaas.

Her kan du lese om tidligere samarbeid mellom NOTS og Talgø

På oppfordring fra Miljødirektoratet

I 2023 gikk Miljødirektoratet ut og oppfordret om økt tilrettelegging for friluftsliv. Rundt 80 % av befolkningen bor i byer og tettsteder, og i rapporten fra Miljødirektoratet understrekes viktigheten av å legge til rette for nettopp friluftsliv.

– Friluftsliv er en viktig del av folkehelsearbeidet, og inngår også i Norges 24 miljømål. Ett av målene handler om å ta vare på friluftsområder og tilrettelegge for bruken av dem. Når så mange bor i byer og tettsteder, må vi ta vare på både parker og grønne områder inne i byene, samtidig som vi tar vare på bynær mark.

– Vi må også tilrettelegge for gode forbindelser fra boligområdene inn i marka, slik at det blir enklere å drive med friluftsliv, sa Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding i forbindelse med rapporten.

NOTS tok opp hansken

NOTS Follo så seg lei av forfallet og etterslepet av vedlikehold i marka. De bestemte seg derfor for å gjøre en skikkelig innsats.

– Vi har konstatert at vedlikeholdsformer som klopping med trestammer eller flislegging ikke er bærekraftige tiltak i marka. Trestammer råtner og blir sleipe og glatte, mens flismassene vaskes bort etter kort tid. I NOTS ferdes vi mye i marka, både til fots, på sykkel og på ski, og strengt tatt så har vi sett oss litt lei på bruken av lite bærekraftig metodikk og materialvalg for å sikre nærmarka.

Så NOTS utfordret trevirkebransjen til å komme på noe lurt og utvikle et egnet, bærekraftig trevirke for bruk i marka. Fokuset måtte ligge på optimal levetid og funksjonalitet. Talgø tok med glede fatt på utfordringen.

– Talgø har respondert forbilledlig på dette gjennom å levere uhøvlet skurlast som oppfyller alle kriterier til funksjon, estetikk, levetid og miljøkrav for bruk i marka. Vi vil mye heller gjøre dugnadsjobben skikkelig og med grove, bestandige og bærekraftige materialer som krever minimalt med vedlikehold, fortsetter Løvaas.

Styrelederen i NOTS Follo forteller om et betydelig behov for vedlikehold av turområdene i deres virksomhetsområde sør for Oslo. Men de har gått metodisk til verks og tar ett prosjekt om gangen.

– Vi tar for oss disse områdene som separate prosjekter og reparerer stier og løyper der det er åpenbare behov. Først og fremst bygger vi gangbaner og klopper over kronisk våte og gjørmete partier og myrstrekker. Og så bygger vi solide og trygge kryssinger over bekker. Ingen av tiltakene medfører noen inngrep i naturen og alt er reversibelt.

Royalbehandlet skurlast

– Vi bygger ikke større og lengre enn det som er hensiktsmessig og strengt nødvendig. Arbeidet er både tungt fysisk og materialkrevende, og vi må hele tiden tenke kost/nytte, siden finansiering er begrenset til stiftelsesdonasjoner og alt arbeid blir gjort på dugnad. Likevel går vi aldri på kompromiss med konstruksjons- og materialkvalitet.

Det skal vare så lenge som mulig og glede flest mulig.

Endre Løvaas, styreleder NOTS Follo

I 2023 la NOTS Follo nesten 5000 lengdemeter med brun, A-klassifisert MøreRoyal skurlast. Med de materialene fikk NOTS ferdigstilt to av de mest populære turområdene i Nordre Follo.

– Den brune fargen glir elegant inn i naturen, og den uhøvlede strukturen gir god friksjon selv under våte forhold.

Skurlasten som leveres til kloppingen har en dimensjon på 50×200 mm. Det er kraftig kost, som gjør at arbeidet må planlegges godt i kalenderen.

Helårsaktivitet

I vinter har Løvaas og de andre i NOTS Follo nemlig brukt tiden godt. De har restaurert og tilrettelagt en rundløype rundt Vientjern, et populært og naturskjønt turområde på grensen mellom Indre Østfold og Nordre Follo.

– Området har knapt vært fremkommelig uten vadere de siste årene. Det har dannet seg stadig nye stiløp og bredding rundt de våteste partiene, så det var definitivt på overtid at området ble satt i stand.

Sporløs ferdsel i marka er en av forutsetningene for løyve til kjøring i utmark. NOTS-gjengen har gått til innkjøp av en kraftig ATV med tømmerhenger for å frakte de grove materialene til marka, og de har brukt tiden med frost til å frakte materialene. Og de rakk det akkurat før hekketiden satte inn.

– Rundt Vientjern gikk det knapt 2500 lengde meter med klopper, fordelt på en rekke broer og gangbaner. Vi legger i utgangspunktet ikke mer enn to planker i bredden på gangbane, men over dype bekker legger vi gjerne fire bredder som oppfattes som tryggere og mer stabilt.

Men den kanskje viktigste forutsetning for å lykkes med arbeidet er at grunneierne er med på dugnaden – om ikke annet enn i form av å gi tillatelse.

– Uten samtykke og velvilje fra grunneiere, så får vi ikke bidratt til å sikre friluftslivet og foredle marka, konkluderer styreleder Løvaas.

Arbeidet fortsetter med MøreRoyal

I disse dager får NOTS Follo levert et nytt parti på 4000 lengdemeter, som vil holde dem i arbeid på nye forestående prosjekter i Nøstvedtmarka, Holstadmarka, Frognmarka og Sørmarka. Regionen utgjør nærmarka til mange titusener av innbyggere og er et hyppig benyttet tur- og utfartsterreng, og etterslepet på vedlikehold av stier og løyper er nesten uendelig.

Dugnadsgruppen teller i overkant av tjue personer, som tydeligvis ikke sliter med fritidsproblemer.

Foto: Endre Løvaas