Webinarer

webinar
Foto: Istock

WEBINAR 1 – TERRASSE I MØREROYAL (15min)

 • Hva er MøreRoyal og hvorfor velge det?
 • Egenskaper og produktfordeler
 • Sortiment – produktgjennomgang
 • Nyheter
 • Etterbehandling og vedlikehold

WEBINAR 2 – OLJE OG VEDLIKEHOLD (15min)

 • Vask og rengjøring av terrassen
 • Sortiment – produktgjennomgang
 • Riktig olje til riktig produkt (terrasse/vegg/tak)
 • Oljens produktfordeler/USPer
 • Kosmetisk vs. kvalitetsbevarende vedlikehold
 • Vedlikeholdsintervaller

Bestille webinar – slik gjør du det:

 • Du velger tidspunkt – avtal tid med din distriktsselger
 • Velg det webinaret du vil ha – eller begge
 • Del e-postadressene til de aktuelle deltagerne med webinaransvarlig
 • Webinaransvarlig kaller inn deltagerne til webinar på Teams via e-post
 • På avtalt tid kobler dere opp og deltar i en kort og effektiv opplæring

Har du innspill til webinar?

Kom gjerne med innspill til tema for våre fremtidige webinarer.
Ta kontakt med webinaransvarlig.