Vedlikehold av MøreRoyal – en enkel guide

Hva er MøreRoyal?

MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer. Det vil si at materialene først trykkimpregneres, før de deretter kokes i olje under vakuum. Denne behandlingen kapsler impregneringen inn i treet og sørger for effektiv beskyttelse overalt. Det blir som å ta på trykkimpregnerte materialer en ekstra beskyttende regnfrakk. Nesten en liter olje kokes inn i treet pr. m2, noe som gir en behandling med lang varighet, selv med påvirkning fra vær, vind og sollys. Alt trevirke trenger imidlertid vedlikehold, også MøreRoyal. Kravet til vedlikehold av MøreRoyal er likevel langt mindre og betydelig enklere enn for andre typer trevirke.

Hva slags vedlikehold er nødvendig for MøreRoyal?

Over tid vil ytre krefter slite på alt utvendig trevirke. Selv om MøreRoyal har ekstra superkrefter for å stå imot vær og vind, vil det alltid være behov for vedlikehold. Olje som er kokt inn i treet vil for alltid forbli i treet, men det er viktig å etterfylle med olje i det ytterste sjiktet, både for å friske opp fargene og for å ivareta materialenes unike egenskaper.

Materialer som utsettes for vind, regn og sol vil over tid tørke ut, og ha behov for tilførsel av fuktighet. Nesten på samme måte som når huden vår har behov for fuktighetskrem, vil trevirke ha behov for etterfylling av olje.

Hvor ofte bør MøreRoyal vedlikeholdes?

For å ivareta egenskapene til MøreRoyal må materialene etter en tid tilføres ekstra olje.

Horisontale flater, som terrasse, bør etterfylles med olje etter 6-7 år. Bruk MøreRoyal EKSKLUSIV Terrasseolje, med eller uten farge.

Les mer om MøreRoyal EKSKLUSIV Terrasseolje her

Vertikale flater, som kledning, bør etterfylles med olje etter 10-20 år. Tretekniske eksperter anbefaler at materialene etterbehandles totalt 3 ganger i løpet av 60 år. Bruk MøreRoyal Treolje, med eller uten farge.

Les mer om MøreRoyal Treolje her

Selve royalbehandlingen sørger for at materialenes egenskaper ivaretas, selv om fargene blekner etter hvert som de utsettes for ytre påvirkning. Hvor ofte du ønsker å friske opp fargene blir derfor en smakssak, men du må beregne tettere intervaller enn for nødvendig vedlikehold.

Husk at det er vanskelig å gi et eksakt svar på hvor ofte utvendig trevirke må vedlikeholdes, da mengden slitasje vil variere mye. Det er derfor viktig at du gjør en individuell vurdering.

Hva slags vedlikehold er nødvendig for MøreRoyal?

Vi skiller mellom to hovedtyper av vedlikehold for MøreRoyal:

1.Rengjøring av MøreRoyal

For å beholde et vakkert utseende på materialene er det viktig at du tar godt vare på dem. Selv om MøreRoyal tåler å stå ubehandlet i mange år uten etterfylling av olje, er det avgjørende med årlig vask og rengjøring. Rengjør gjerne terrassen både vår og høst.

Hvordan rengjøre MøreRoyal på en skånsom måte?

Rengjør MøreRoyal med vann eller en mild husvask, og vannslange med normalt trykk. Er du usikker på hvilken husvask du bør velge er det gode råd å få hos din byggevareforhandler. For årlig rengjøring er det tilstrekkelig å skrubbe lett med en stivbørstet kost for å løsne rusk og rask, før du skyller godt med hageslangen.

Unngå bruk av sterke fettløsende midler, da disse vil løse opp oljen i royalimpregnerte materialer. Vær også forsiktig med bruk av høytrykksspyler, da du lett kan skade materialene og / eller fjerne pigmenter som ikke skal fjernes. Ved uforsiktig bruk kan materialene lett flise seg.

Les vår artikkel om vask av terrasse her

2.Vedlikehold av MøreRoyal – med MøreRoyal olje

Når det kommer til levende tre vil det alltid være behov for vedlikehold for å ivareta treets kvaliteter og egenskaper. For MøreRoyal er imidlertid behovet for vedlikehold langt mindre og enklere enn for mange andre typer trevirke, da materialene er dobbeltbehandlet. Som hovedregel sier vi at horisontale flater bør ha påfyll av olje etter 6-7 år, mens vertikale flater først trenger påfyll etter 10-20 år.

Også fargene på MøreRoyal vil påvirkes av ytre krefter. Hvor ofte du ønsker å friske opp fargene med olje blir en smakssak og individuell vurdering, da mange forhold vil påvirke hvor fort fargene blekner. At fargene blir dusere med tiden betyr ikke at materialene har mistet sin kvalitet, oljen er nemlig kokt inn i treet og sørger for at de fortsatt er beskyttet.

Siden intervallene for etterbehandling er lange, sier vi at MøreRoyal er vedlikeholdsvennlige materialer.

Hvordan vedlikeholde med MøreRoyal olje?

Vedlikehold av MøreRoyal er enkelt og går raskt. Sørg for at treet er godt rengjort og tørt før du går i gang med behandlingen, og påfør MøreRoyal olje med rull, pensel eller hagesprøyte. Vi har to ulike typer olje, én beregnet for terrasse og én beregnet for kledning, tretak og kappflater. Husk at et tynt lag med olje er nok, og at du gjerne kan bruke klar olje ved første gangs vedlikehold.

Våre beste tips:

  1. Velg riktig olje
  2. Påfør olje på ren og tørr overflate
  3. Påfør olje med hagesprøyte, rull eller pensel
  4. Et tynt lag med olje er nok

Les vår artikkel om oljing av terrasse her

Visste du at:

  • Et lett strøk med klar olje kan være nok, selv på en vegg som er blass i fargen?
  • For mye olje kan gi angrep av svertesopp?
  • Vedlikeholdsbehovet kan variere på en og samme vegg?
  • Vedlikeholdsbehovet vil være større på flater som utsettes for mye sol og vind?
  • Kluter og filler med olje bør brennes eller legges i vann for å hindre selvantennelse?

Behov for å friske opp fargen?

MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer, der impregnering og olje presses inn i treverket for å oppnå maksimal beskyttelse. Fargepigmentene blir imidlertid liggende i overflaten, og vil etter hvert som de påvirkes av vær og vind endres og blekes. Hvordan endelig sluttresultat vil bli er individuelt, og det finnes ikke et endelig fasitsvar, men fargene vil fremstå mer dempet over tid. Selv om fargene fremstår dusere vil royalbehandlingen fortsatt ivareta treets kvalitet og egenskaper. Det blir derfor en smakssak og individuell vurdering hvor ofte du ønsker å friske opp fargene.

Les mer om MøreRoyal sine farger her

Se vår katalog om farger over tid:

Vedlikehold og garanti

Vedlikehold av MøreRoyal skal utføres med MøreRoyal Treolje (for kledning, tretak og kappflater) eller MøreRoyal Eksklusiv Terrasseolje (for terrasse). Husk at du må kunne dokumentere at riktig olje et benyttet ved en eventuell reklamasjon, og for at garantibestemmelsene skal gjelde.

Behandling av kappflater

Det er avgjørende at du oljer alle kappflater ved montering, for å ivareta dine nyinnkjøpte materialer på en best mulig måte. Selve MøreRoyal-prosessen sørger for materialer som er ekstremt råtebestandige, og som derfor har hele 50 års garanti mot råte. Det forutsetter imidlertid at materialene monteres på godkjent måte, og i henhold til gjeldende FDV.

Bruk MøreRoyal Treolje for å forsegle materialene, og sikre kvaliteten og kosmetikken. Denne oljen inneholder riktige bestanddeler som ivaretar materialene på en optimal måte. Slik hindrer du at fuktighet trenger inn i treet, og unngår at treet sveller eller krymper. Du unngår også råte, kosmetiske skader som misfarging i ender og skjøter, og svertesopp.

Les mer om oljing av kappflater her

Kan jeg male eller beise MøreRoyal?

Ja, ved skifte av farge kan det brukes både maling og beis (vannbasert og oljebasert). Vær oppmerksom på at maling og beis gir en dekkende overflate. Du mister da den transparente overflaten som er karakteristisk for et MøreRoyal materiale. Videre vedlikehold må da følge instruksjoner fra leverandør av maling eller beis.

Les mer om vedlikehold og olje under ofte stilte spørsmål