Farger

Natur RO.0

Oker RY.20

NCS S 3065-Y20R

Grå RG.25

NCS S 7005-Y-20R

Brun RB.10

NCS S 8010-Y50R

Setersvart RS.25

NCS S 8502-Y

MøreRoyal er naturlig treverk med transparente farger og synlig trestruktur. Variasjon i overflatespillet gir seg til kjenne ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak, og materialene får slik en langt mer levende overflate. De ulike fargene vil alle endre seg over tid, som følge av ytre påvirkning og eksponering for vær og vind. Det kan du lese mer om her.

Hva påvirker fargene til MøreRoyal?

Alt levende treverk vil påvirkes av ytre krefter, hvor mye og hvor raskt endringer inntreffer påvirkes imidlertid av en rekke ulike forhold, som for eksempel:

  1. Byggets arkitektur
  2. Klima og geografi
  3. Beliggenhet
  4. Omgivelser
  5. Vegg, tak eller terrasse
  6. Værvegg
  7. Høvlingen på materialene

MøreRoyal brun – over tid

MøreRoyal brun har vært på markedet i 40 år og er kanskje den meste kjente fargen i paletten. Som ny er den varm og gyllen, der dybden i brunfargen vil variere med treets struktur og pigmentopptak.

Værpåvirket vil den brune fargen bli noe mattere, trestrukturen vil skinne mer igjennom og kvistene vil bli lysere i fargen. Noen liker best denne naturlige fargeutviklingen, andre ønsker å friske opp fargen med MøreRoyal Treolje / MøreRoyal Terrasseolje etter noen år.

MøreRoyal grå – over tid

MøreRoyal grå er vår desiderte bestselger, og brukt på utallige hus og terrasser de siste årene. Den grå fargen vil som fersk kunne fremstå med et skjær av grønt eller brunt som følge av royalimpregneringen. Dette vil endres etter hvert som materialene påvirkes av været, og de grå pigmentene vil bli mer fremtredende over tid. Hvor raskt dette vil gå avhenger av mange ytre faktorer.

MøreRoyal natur – over tid

MøreRoyal natur er en spennende farge for den som er glad i det helt naturlige uttrykket. Som ny er fargen litt gul, varm og gyllen i tonen, og trestrukturen uttalt og tydelig. Over tid vil fargen gråne, og få en værbitt patina som er populær i trendbildet.

Skyv på pilen og se natur gråne over tid:


Bruker du denne fargen skal du være oppmerksom på at fargeutviklingen i stor grad vil være avhengig av i hvilken grad materialet påvirkes av vær- og UV-stråling. Materialer montert under tak i ly for været vil kanskje aldri gråne på samme måte som en slett værvegg eller en terrasse.

Noen ønsker å beholde fargen akkurat slik den er som ny. Man kan nok forsinke gråningen noe ved å oljebehandle med MøreRoyal Treolje, men gråning av værpåvirkede materialer vil ikke være til å unngå på sikt.

Se vår video om natur:

MøreRoyal svart – over tid

MøreRoyal setersvart er vår mørkeste farge i paletten. Som ny er den dyp sort og brekker mot en litt brunlig tone. Med tid vil den lysne noe, bli kaldere i tonen, og kvister og trestrukturer vil komme tydeligere frem. Setersvart er en nydelig farge som lett lar seg kombinere med andre farger i MøreRoyal-paletten, eller med mur, plater og andre materialer.

Vedlikehold

Nødvendig vedlikehold
For å ivareta egenskapene til MøreRoyal må materialene etter en tid tilføres ekstra olje. Horisontale flater, som terrasse, bør etterfylles med olje etter 6-7 år, mens vertikale flater, som kledning, bør etterfylles med olje etter 10-20 år.

Oppfrisking av fargene
Selve royalbehandlingen sørger for at materialenes egenskaper ivaretas, selv om fargene blekner etter hvert som de utsettes for ytre påvirkning. Hvor ofte du ønsker å friske opp fargene blir derfor en smakssak, men du må beregne tettere intervaller enn for nødvendig vedlikehold.
Husk at det er vanskelig å gi et eksakt svar på hvor ofte utvendig trevirke må vedlikeholdes, da mengden slitasje vil variere mye. Det er derfor viktig at du gjør en individuell vurdering.