Beslag og festemidler

Festemidler

Både på kledning, tretak, lekter og terrasse i MøreRoyal skal det brukes rustfrie skruer / spiker A2 eller syrefaste skruer / spiker A4. I maritime miljøer og saltholdige kystmiljøer brukes alltid syrefaste skruer / spiker A4.

Rustfritt/syrefast stål har en god motstandskraft mot korrosjon fordi stålet er legert med krom. Dette gir et trygt og vakkert resultat som vil gi lang levetid både for materialer og skruer.

Husk at feil bruk av festemidler kan gi utfordringer på sikt. Følg alltid anvisninger fra produsent – så er du trygg på at du tar de riktige valgene.

Beslag og fasadedetaljer

I impregneringsvæsken er en av bestanddelene kobber. Dette er et edelt metall som kan gi galvanisk korrosjon ved avrenninger på uedelt metall.

Du bør unngå kombinasjoner med royalbehandlet trelast i direkte tilknytning til uedelt metall, som sink og aluminium.

Plastisolbelagte/plastbelagte eller lakkerte beslag kan benyttes, da metallet er beskyttet av en film som eliminerer problemet.