Vakkert og varig tretak – med klassisk eller moderne uttrykk

Tre som tekkemateriale på tak har lange tradisjoner i Norge helt tilbake til 1500-tallet. Tretak finnes i flere varianter, også som takbord med strammere linjer og et mer moderne uttrykk. Tretaket er til tross for moderniseringen fremdeles dypt forankret i naturlig estetikk og norsk kulturarv.

Taket er naturlig nok den mest utsatte delen av bygget med påvirkning fra regn, vind, sol og skiftende temperaturer. MøreRoyal er derfor et svært godt valg når tekkematerialer skal velges, med ekstrem råtebestandighet som en av produktfordelene. MøreRoyal tretak er vakre, varige og miljøvennlige, og royalbehandlingen gjør at treet suger mindre vann, er lett i vekt og raskt å legge. Sammenligner du tretak med andre naturtak i torv eller stein vil du finne at tretak er et godt alternativ også prismessig.

Lang levetid

Mange tror kanskje at et tretak ikke er like varig som andre tak, men dersom du vedlikeholder det riktig vil du ha glede av et flott tak i flere tiår, og like lenge som for eksempel betongtakstein.

MøreRoyal tretak får du i 2 ulike profiler:

Begge profilene leveres i 5 vakre, transparente naturfarger:

  • Natur RO.0
  • Grå RG.25
  • Brun RB.10
  • Setersvart RS.25

Klassisk tretak

Foto: Ingeborg Skrudland

Dette taket har over- og en underligger og det visuelle uttrykket til et klassisk tradisjonelt tretak. Det har spor på den ene siden som skal drenere ut vannet som kommer inn mellom over-/ og underligger. Takbordet kan snus og vendes, og brukes som både overligger og underligger.

Over-/underligger monteres slik at sporene korresponderer overfor hverandre. Festes som utvendig kledning, dvs. ingen skruer/ spiker må gå gjennom både overligger og underligger. Bruk en skrue/spiker i hver lekt for underligger og to skruer/spiker i hver lekt for overligger. Skruer/spiker må være A2-A4 eller ha tilsvarende god korrosjonsbekyttelse. Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ikke gå gjennom lektene.

Concise tretak

Foto: Marit Kvaale

Dette taket er falset med en helt annen profil enn de tradisjonelle tretakene. Bordene blir liggende ved siden av hverandre og gir en homogen flate med en smal spalte mellom bordene, og et mer moderne uttrykk. Bordet er fullt vendbart med sawcut finish på begge sider.