Tips til deg som skal montere terrasse

Når du skal bygge terrasse anbefaler vi deg å legge en ordentlig plan – tenk godt igjennom hvordan du vil ha terrassen din og bruk gjerne våre tips. Da blir du mer tilfreds med sluttresultatet og byggingen blir lettere å gjennomføre. Selve finishen og detaljene er gjerne det som avgjør hvor fornøyd du blir til slutt, og er derfor verdt å bruke litt ekstra tid på. En terrasse kan monteres på mange ulike måter, så velg de løsningene som appellerer mest til deg.

Leggeanvisning

For å få en stabil terrasse må man ha et ganske tett bjelkelag. MøreRoyal terrassebord legges på bjelkelag med cc 600 mm. Bjelkene må legges slik at overflaten blir plan og i vater skal det bli et vellykket resultat. Terrassen må derfor hvile på bjelker eller underlag som først er rettet opp, bærebjelker for balkong eller terrassebord lagt på bakken for markterrasse. Bruk terrassebord som er minimum 28 mm tykke. Terrassebordene er tørket under produksjonen, og det anbefales minimum 2 mm spalte mellom bordene (bladtykkelsen på tommestokken). Dersom du er redd for at gress skal vokse opp mellom terrassebordene, kan du legge en fiberduk først.

Legge terrassebord

Du kan starte monteringen enten i forkant eller inn mot vegg. Dersom du starter inn mot vegg må du montere det første bordet med en åpning mot vegg, slik at regnvannet kan renne av. Alternativt kan du feste et terrassebeslag mot veggen. Dersom du starter i forkant må du vurdere om dekkbordet (som skal skjule bjelkene) skal monteres i underkant eller i samme høyde som terrassebordene. Kuvingen (margsiden på terrassebordet) skal opp. Legg resten av terrassebordene med minimum 2 mm spalte, og la bordene stikke minimum 5 cm utenfor den ferdige terrassen. Et triks for å få skruene på linje er å sette en strek som du kan følge ved montering, bruk gjerne laser. Til slutt renkappes bordene som stikker utenfor terrassen. Bruk en krittsnor til å markere hvor du skal kappe, og bruk en sirkelsag med fint blad til kapping.

Skjøting av terrassebord

Husk å feste terrassebordene med to skruer i hver bjelke.
Tips for et best mulig resultat ved skjøting av terrassebord:

 • Skjøting skal gjøres på terrassebjelkene
 • Legg aldri to skjøter ved siden av hverandre
 • Unngå at skjøtene blir på en jevn rekke eller danner et mønster
 • Et terrassebord bør aldri være kortere enn at det går over tre bjelker
 • Sag så rett som mulig, slik at skjøten blir tett
 • Skruene skrus ca. 20° ned i bjelken.
  Brukes selvborende skruer, er det ikke nødvendig å forbore.

Skruing i kant og hjørner

Et MøreRoyal terrassebord er kokt “seigt” og har ikke like lett for å sprekke som et vanlig terrassebord ved skruing i kant og hjørner, og ved skruing inn fra siden for å låse et hjørne.

Olje alle kappflater

Husk å påføre MøreRoyal Treolje i samme farge som materialene på alle kappflater for å forhindre fuktinntrengning i treet og bevare kosmetikken. Vi anbefaler å bruke en svamp for enkel og effektiv påføring. Legg svampen i en beholder og hell i MøreRoyal Treolje i valgt farge. Press kappflaten mot svampen til den er godt dekket av olje.

Les mer om olje og etterbehandling her

Bruk rustfrie skruer A2 eller syrefast A4

På terrasse i MøreRoyal skal det brukes rustfrie skruer A2 eller syrefast A4. I maritime og saltholdige kystmiljøer brukes alltid syrefaste skruer A4. Rustfritt / syrefast stål har en god motstandskraft mot korrosjon fordi stålet er legert med krom. Dette gir et trygt og vakkert resultat som vil gi lang levetid både for materialer og skruer.

FAKTA
Hvor lange skruer skal jeg bruke til terrasse?
Ved toppmontering er det vanlig å bruke 55 millimeter på 28 tykkelse terrassebord. Skruen bør være ca. 2xtykkelse på bordet. Ved skjult innfesting og bruk av HDS-verktøy/klype brukes 60 millimeter skruer.

Skjult innfesting

Dersom du ønsker en overflate på terrassen uten synlige skruer finnes det nå verktøy på markedet som hjelper deg med dette. Terrasseskruen monteres da enkelt i sidene på terrassebordet slik at montasjen blir skjult. Dette ved hjelp av et spesialtilpasset monteringsverktøy og bits. Verktøyet sørger for lik avstand mellom hvert terrassebord samtidig som vinkelen skruen monteres i, gir en sterk og holdbar montasje. Sluttresultatet blir meget pent uten synlige skruer, fliser eller sprekker. Spør din byggevarebutikk om dette.

Omramming

Omrammingen kan ha mye å si for hvilket visuelt uttrykk du får på din terrasse. En enkel omramming gir et enkelt og rent uttrykk, mens dobbel omramming gir et mer markert uttrykk.

Enkel ramme

Et terrassebord i samme eller avvikende dimensjon fra resten av terrassen legges rundt hele og rammer inn, samt skjuler endeved. Velg glatt eller rillet side opp.

Dobbel ramme

Dobbel ramme gir en mer markert omramming og fremstår som forseggjort og pent.

Alternative hjørner på terrassen

 • Skrått hjørne
 • Brekt hjørne
 • Hjørne med overlegg

Alternative leggemønster

 • Vifte
 • Diagonal
 • Ruter

Vi håper du har fått nyttige tips til du skal i gang med å montere terrasse hjemme hos deg selv.