Sensorteknologi fra El-Watch tar Talgø inn i fremtiden – og sparer selskapet for millioner

Med en lang historie som trelastprodusent er Talgø god kjent med at lokale samarbeid kan være svært fruktbare, og det var derfor naturlig å søke lokal kompetanse når behovet for å se på digitaliseringsmulighetene i produksjonen dukket opp. Like over kommune- og fylkesgrensa, nærmere bestemt i Rindal kommune, holder nemlig teknologiselskapet El-Watch til, et selskap som har spesialisert seg på sensorteknologi, og som dermed var den perfekte partner når Talgø ønsket å se på mulighetene som ligger i den nyeste teknologien.

Vekst ga utfordringer i produksjonen

Talgø har de siste 5 årene opplevd at etterspørselen etter royalimpregnerte materialer nærmest har eksplodert, med en vekst på 10-15% årlig. Selv om en slik vekst selvsagt er kjærkommen kan det imidlertid medføre uforutsette problemer.

For Talgø skulle klyvsaga vise seg å bli en flaskehals i produksjonen. Mens det i 2014 var ca. 20.000 m3 som passerte gjennom anlegget, med sag, høvel og oljekjeler, kunne antall kubikk i 2020 ganges med 4, til et samlet volum på hele 80.000 m3. Med en slik dramatisk produksjonsøkning økte også slitasjen på utstyret, noe som skapte hodebry for operatørene.

Farene bestod blant annet i varmgang, vibrasjoner og å finne riktig hastighet for å unngå at utstyr ble ødelagt. For Talgø ville det i verste fall kunne medføre full produksjonsstans og svært kostbare reparasjoner. Løsningen ble derfor å holde klyvsaga på en hastighet som ikke skapte risiko, men som samtidig ikke ga en optimalisert produksjonslinje.

Sensorteknologi fra El-Watch ble løsningen

I nabokommunen Rindal har selskapet El-Watch jobbet med trådløs teknologi siden 2002. Selskapet har trygge, enkle og smarte sensorer som sitt satsingsområde. Å ta i bruk denne typen IoT-sensorer (Internet of Things) gjør at kan selskaper overvåke sine systemer mens de er i drift. Sensorene sender data tilbake fortløpende. Ved å overvåke dataene vil man kunne holde kritiske prosesser under oppsikt, og sørge for at produksjonen driftes på en mest mulig hensiktsmessig måte. Når data samles inn og analyseres over tid vil man også få ny og verdifull innsikt.

Når etablerte sannheter står for fall

Hos Talgø så produksjonssjef Paul Lilleløkken at dette potensielt kunne bli et alternativ til en investering på 3-4 millioner i ny sag, og bestilte sensorer for å se om dette kunne gi ny kunnskap om egne produksjonsprosesser. Stor var overraskelsen da sensorene avslørte at etablerte sannheter måtte revurderes. Sensorene, som var montert på minutter, viste nemlig at dagens klyvsag tålte langt mer enn man hadde fryktet, og at lasten kunne økes med inntil 40%. Siden høvelen, som er neste ledd i produksjonen, kunne takle langt mer last enn den tidligere fikk, ble dermed en lei flaskehals eliminert.

«Vi måtte faktisk klø oss litt i hodet, alle mann. Vi har lang erfaring og føler vi har vært innom de fleste forbedringsforslag i forbindelse med produksjonsprosessen tidligere. At sensorene kunne gi oss så entydige data, som er blitt verifisert ved en velfungerende produksjon også etter at hastigheten er blitt justert en god del opp, er rett og slett strålende.»

Paul Lilleløkken, produksjonssjef – Talgø MøreTre

Kun starten for Talgø

Med slike resultater var det naturlig å ta sensorteknologien et skritt videre, og nå leverer El-Watch trådløse sensorer til en rekke operasjoner hvor Talgø ønsker overvåkning. Eksempler på dette er i prosessen hvor materialene kokes i olje. Her sørger sensorer for at Talgø fanger opp når det er nærmer seg tid for vedlikehold, samtidig som sensorene leverer verdifull data som brukes til å oppnå et optimalt resultat på sluttproduktet.

Andre sensorer fra El-Watch som Talgø har tatt i bruk:

  • Trykkendringssensorer som overvåker avsugsrøret i høvelen. Bidrar til at røret ikke tettes med spon og branntilløp forhindres.
  • Sensorer som til enhver tid måler strømtrekket på sagmotorene.
  • Temperatursensorer som måler differansen i varmevekslerne i Talgøs royalkjeler. Bidrar til å oppnå optimal produksjonstid med tanke på fuktuttrekk av lasten.
  • Sensorovervåking av spindler i høvelen for å unngå spindelhavari.
  • Energisensorer for hver enkelt «kunde» på varmtvannet Talgø produserer i sin fyrkjel. Bidrar til at man ser hva hvert enkelt anlegg forbruker av varme-energi.

Ved å ta i bruk sensorteknologi på stadig flere områder får Talgø redusert kostnadene til vedlikehold og reparasjoner. Samtidig kan dyre nyinvesteringer utsettes eller skrinlegges. Når utstyr havarerer er totalkostnaden stor. Ikke nødvendigvis på grunn av selve reparasjonen av utstyret, men fordi materialer ødelegges og produksjonen må stoppes. Vedlikehold på riktig tidspunkt er derfor alfa og omega. Med datafangsten fra denne teknologien kan Talgø også gå inn i etterkant av et avvik og se hvordan maskindelen har oppført seg i forkant av at avviket oppstod. Dette er veldig nyttig for å forstå hvorfor nettopp dette avviket oppsto, og hvor raskt et slikt avvik utvikler seg.

Trygt med norsk leverandør

El-Watch begynner nå å få et solid fotfeste i sensormarkedet. Selskapet leverer sin teknologi til kunder både i Norge og flere andre land. Bl.a. har El-Watch inngått en større kontrakt med Volvo Trucks om levering av sensorer til bruk i Volvos lastebiler. Dette var en kontrakt de oppnådde i konkurranse mot de aller største leverandørene i verden innenfor trådløs teknologi. Nye kunder kommer stadig til, ikke minst på grunn av mye positiv omtale fra dagens kunder. At all teknologi produseres hos Simpro på Løkken i Trøndelag er heller ingen ulempe. Det gjør at kundene har høy grad av tillit til det som leveres, også når det kommer til selve komponentene.

– Å ha en slik samarbeidspartner som «nærmeste nabo» er gull verdt for oss. El-Watch har virkelig etablert seg som en solid og ledende aktør innenfor denne typen teknologi, og har vist at de bidrar til økt konkurransekraft for sine kunder, ikke minst hos oss i Talgø, avslutter Paul Lilleløkken fornøyd.

Les også artikkel om Talgø, El-Watch og satsingen på sensorteknologi hos WoodWorks

Kilder: woodworks.no