Talgø MøreTre vinner av prestisjefylt fagpris – kåret til «Årets NOBBer»

På live-sending fra Christiania Teater i Oslo utropte arrangørene i Byggtjeneste i dag Talgø MøreTre som vinnere av den høythengende prisen «Årets NOBBer». Dette i skarp konkurranse med dyktige med-nominerte i bransjen, og som avslutning på en digital konferanse for byggenæringen med dyktige foredragsholdere fra inn- og utland. Også i fjor var bedriften nominert, men nådde ikke helt opp, og det var derfor ekstra stas og stor jubel blant hos de ansatte da et kamerateam i dag entret lokalene til Talgø og vi fikk servert nyheten direkte fra live-sendingen i Oslo.

Talgø MøreTre - årets nobber
Bjørnar Brøske, Grunndata Talgø (t.v) og Bjørn Hauglann, Divisjonssjef Talgø, salg og marked

Norsk Byggevarebase (NOBB) er byggenæringens felles vareportal, og den viktigste kilden til produktdata i byggenæringen. Der må alle leverandører registrere grunndata, pris, miljø- og produktdokumentasjon, bilder og produktegenskaper. Et viktig arbeid som er en bærebjelke i bedriftens daglige drift.

«Årets NOBBer» deles ut til en leverandør som utmerker seg med jobben de gjør i vareportalen, og i tillegg til Talgø MøreTre var Tarkett AS, Uldal AS, Vartdal Plastindustri AS, Velux-Norge AS, Gausdal Bruvoll AS, AS Rockwool nominert i år. Totalt er ca 700 bedrifter vareeiere i NOBB og ca 800.000 varelinjer er representert, derfor henger det høyt å bli ansett som den aller beste i dette selskapet.

Vinneren av prisen kåres gjennom en prosess der Byggtjeneste samarbeider med representanter fra de største byggevarekjedene og kjøpere av byggvarer på landsbasis. Disse er Byggmakker, Optimera/Montér, Løvenskiold, EA Smith, Gausdal Landhandleri, Malorama, Coop og Mestergruppen.

I Talgø MøreTre mottas prisen med stor glede og entusiasme, og særlig hos de som jobber tettest med dette i sin hverdag.

− Alle byggevarer som skal selges i Norge må være registrert i NOBB, så det er en stor jobb å sørge for en til enhver tid oppdatert base som gir riktig informasjon og også effektiviseringsgevinst og markedsgevinst dersom det brukes riktig, sier Bjørnar Brøske som er ansvarlig for NOBB-arbeidet hos Talgø MøreTre. Og så er det jo ekstra hyggelig at det er nettopp kundene våre som har stemt oss frem som i konkurranse med mange dyktige bransjekollegaer.

− Hos oss som jobber tettest med kjedene stilles det stadig strengere krav til kvalitet fra oss leverandører i NOBBarbeidet, og vi er helt avhengige at vi har godt utviklede systemer i bunn for alt vi gjør for at vareflyt og servicegrad skal fungere optimalt, sier Divisjonssjef, salg og marked, Bjørn Hauglann.

− I tillegg har vi sett verdien i satsning på digitalisering og aktivt tatt i bruk integrasjoner mot NOBB både på våre hjemmesider, i vår nye digitale prisliste og andre steder der vi kan effektivisere, modernisere og tilby en høyere servicegrad til våre kunder.

− Vi er stolte av å ha dedikerte medarbeidere som Bjørnar og hans team som gjennom nødvendig og riktig fokus i hverdagen gjør det mulig for oss å levere på dette nivået. Det er nødt til å fungere i «maskinrommet» hvis vi skal utvikle oss og selge varer.

I begrunnelsen fra pristildelingen heter det:

«Årets prisvinner har lagt mye innsats i å heve kvaliteten på sine produktdata i NOBB. De bruker NOBB aktivt som et viktig ledd i sin kunderelasjon, og viser evne og vilje til å oppfylle markedets krav til korrekt vareinformasjon. Vinneren har i tillegg til å ha høy kvalitet på grunndata og logistikkinformasjon, også utmerket seg med tekniske egenskaper, markedsinformasjon og miljødata.

Talgø MøreTre AS er et forbilde for bransjens øvrige aktører!»